Nyt netværk for enlige seniorer starter op

Gladsaxe Kommune indleder et samarbejde med Dansk Folkehjælp om at starte et nyt netværk for enlige ældre i Gladsaxe, som savner selskab og samvær med andre.

Gennem projekt SeniorNET ønsker Dansk Folkehjælp, den landsdækkende humanitære organisation, at modvirke ensomhed og isolation blandt den ældre del af befolkningen. Undersøgelser viser nemlig, at 25 procent blandt ældregruppen føler sig socialt og følelsesmæssigt ensomme eller isolerede. Særligt ensomme ældre, som bor i eget hjem, overses nemt, hvis de modtager begrænset eller slet ingen hjælp fra hjemmeplejen.

Dansk Folkehjælp ønsker at gøre sit til at modvirke denne tendens via etablering af projekt SeniorNET landet over, hvor man målrettet fokuserer på at opbygge, udbygge og vedligeholde enlige ældres sociale kontakter og netværk, så livskvaliteten stiger hos den enkelte ældre.

Gladsaxe med på kortet
Sidste år blev SeniorNET udbredt til at dække 15 kommuner rundt om i landet. Økonomisk støtte fra Østifterne gør det nu muligt for Dansk Folkehjælp at udbrede projektet til ti nye kommuner hvert år over de næste fire år. Gladsaxe er med i den nye runde. 

Idéen går i al sin enkelthed ud på, at der lokalt i kommunen dannes to grupper. Dels en netværksgruppe på 20 til 25 ældre borgere, dels en gruppe på fire til seks aktive frivillige, som står i spidsen for at arrangere samvær og aktiviteter for, og sammen med netværksgruppen.

Hvem kan deltage?
Gladsaxe Kommunes medarbejdere finder frem til deltagerne, som alle skal være over 65 år, enlige og savne selskab og samvær med andre mennesker og dermed have lyst til at opbygge et socialt netværk. Et typisk SeniorNET-forløb varer et år med cirka én aktivitet om måneden. Aktiviteterne kan for eksempel være fællesspisning, sangeftermiddage, foredrag, samtaler og ture i nærområdet.

- Deltagerne er selv med til at bestemme hvilke aktiviteter, der arrangeres. Det centrale er, at de ældre kommer ud og får samvær og selskab og deler gode oplevelser med andre ligesindede, fortæller projektkonsulent Simon Kusk Holm fra Dansk Folkehjælp.  

Erfaringen fra andre SeniorNET viser netop, at mange ældre opnår nye bekendtskaber via netværket, og at de i løbet af året får lyst til at være mere sociale og komme mere ud. Samtidigt er SeniorNET-aktiviteten et månedligt højdepunkt, som deltagerne ser frem til med glæde.

Kom til informationsmøde 11. april og hør mere om SeniorNET
Er du interesseret i at høre mere om projekt SeniorNET i Gladsaxe, og går du måske og overvejer at indgå i projektet som frivillig og medarrrangør af aktiviteter for netværksgruppen, så mød op og få mere at vide på informationsmødet 11. april kl. 17-19 på Gladsaxe Rådhus. lokale 2608, hvor Dansk Folkehjælps projektkonsulent Simon Kusk Holm vil fortælle mere om projektet.

Tilmelding til mødet er nødvendigt senest 9. april, enten hos Simon Kusk Holm på telefon 70 22 02 30 eller post@folkehjaelp.dk - eller hos ældrekonsulent Ea Lykke Elsborg på telefon 39 57 55 43.

Borger