Omlægning af transmissionskabler ved Buddingevej

Som en forberedelse til letbanearbejdet omlægger Radius nogle transmissionskabler mellem Lyngby Hovedgade og Buddingevej. Omlægningen skal sikre stabiliteten af el-nettet i området i mange år frem.

Kabelarbejdet er allerede gået i gang ved Buddingevej. På Esberns Alle og Valdemars Alle trækkes elkablerne i rør, bortset fra et par korte strækninger, hvor de lægges i en rende. Kablerne bores frem under jorden, hvor der er kritiske trafikforhold. En sådan styret underjordisk boring forberedes ved Motorring 3. Opgravning og lægning af rør afsluttes løbende, og reetablering af alle opgravninger forventes afsluttet inden årets udgang.

Både Radius og deres entreprenører tilstræber så få gener som muligt, men på de mindre veje og gader kan forholdene for beboere og trafikanter desværre ikke undgå at blive en del påvirket af arbejdet. Blandt andet vil trafikken på Esberns Alle, Valdemarskrogen og Valdemars Alle blive omlagt nogle gange, mens kabelarbejdet er i gang, blandt andet ved ensretning af kørslen. Der vil være tydelig skiltning og afmærkning til hjælp for trafikken på i de kvarterer, der bruger de berørte veje som daglige adgangsveje. Der vil også forekomme larm fra maskiner, særligt på de dage, hvor entreprenøren trækker kabler og udfører muffesamlinger.

Radius beklager gener og ulemper ved arbejdet og takker på forhånd alle for tålmodigheden.

Henvendelser om kabelarbejdet kan rettes til Radius, Kvalitet & Kunder på 72 10 45 00 - alle hverdage mellem kl. 8 og 15.

Borger