Over 100 deltog i dialogværksted om bæredygtig udvikling i Gladsaxe

Bæredygtig udvikling i alle former og farver blev vendt og drejet, da 100 borgere, foreninger, erhvervsliv og byrådspolitikere sammen med borgmesteren brainstormede sig frem til, hvordan Gladsaxe som den første kommune i Danmark kan arbejde med FN’s mål for bæredygtig udvikling de kommende år.


Flere borgere blandende sig i debatten om Gladsaxes arbejde med FN's verdensmål. Foto: Kaj Bonne.

Alt fra mindre sølvpapir i madpakkerne og gasgrille i stedet for kulgrille til operationelle handlinger og netværksfaciliterende processer var blandt emnerne, da byrådet mandag aften på Grønnemose Skole tog imod over 100 borgere og repræsentanter for forenings- og erhvervslivet til et dialogværksted om bæredygtig vækst og velfærd i Gladsaxe.

Gladsaxe er den første kommune i Danmark, som arbejder med FN’s verdensmål om en bæredygtig udvikling. De mange forslag var alle en del af debatten om, hvordan Gladsaxe Kommune kan skabe en bæredygtig udvikling, som også er kernen i Gladsaxestrategien, der er i høring og som skal danne ramme om kommunens arbejde de kommende fire år.

Buddene var mange, men fælles for størstedelen af tankerne var, at bæredygtig udvikling er en opgave, der skal løftes i fællesskab.

- Mødet i dag er en lejlighed til, at vi politikere kan tage hul på en tættere og direkte dialog med jer borgere om, hvad der skal til for at skabe bæredygtig vækst og velfærd. Vi har inviteret jer, fordi vi tror på, at vi i fællesskab kan udvikle gode ideer og skabe initiativer, der kan bidrage til at gøre de tanker, der ligger i Gladsaxestrategien, til virkelighed, sagde borgmester Trine Græse i sin indledende tale.


Et bæredygtigt Gladsaxe er et fælles projekt, fortalte Trine Græse. Foto: Kaj Bonne.

Et fælles projekt
Gladsaxestrategien er bygget op omkring seks mål, der hver især knytter sig til FN’s 17 verdensmål. Som en del af aftenens fire timer lange program kunne borgerne interviewe borgmesteren og kommunaldirektøren om deres forventninger arbejdet med de mange mål og det arbejde, Gladsaxe står over for.

- Hvad min forventning er om et halvt år? At vi får skabt noget, der er større end os selv, og at vi får skabt det sammen. For det her er et fælles projekt, der går ud over det partipolitiske. Det her møde giver noget helt andet, end jeg nogensinde har været med til, forklarede Trine Græse.

- Det sværeste er, hvordan man får det abstrakte, som en strategi er, gjort konkret for folk. Men debatten i dag viser, at den bekymring bliver gjort til skamme. Man kan mærke noget her, man ikke mærker der, hvor man sidder til daglig, fortalte kommunaldirektør Bo Rasmussen.


Du kan også lave dit eget Gladsaxemål på Facebook-gruppen 'Mit Gladsaxe'. Foto: Kaj Bonne.

Lav dit eget Gladsaxemål
Undervejs kunne deltagerne skrive deres egne bæredygtige gladsaxemål. Alle målene kan ses på Facebooksiden ’Mit Gladsaxemål’, hvor alle har mulighed for at udveksle bæredygtige ideer og lægge et foto op af egne Gladsaxemål. Da aftenen var slut kom Gitte fra ’Stop Lokalt Spild’ forbi og hentede den overskydende mad, så den kunne komme andre til gode.

Du kan læse udkastet til Gladsaxestrategien og deltage i høringen på linket her til og med den 26. august, hvorefter strategien og de indkomne høringssvar behandles politisk, inden strategien vedtages i oktober 2018.

 

 

 

Borger