Penge på vej retur til Gladsaxeforældre

Forældre, der har haft børn i Gladsaxes børnehaver i perioden 2012 til 2018, kan se frem til at få penge tilbage fra Gladsaxe Kommune. Børne- og Kulturforvaltningen har fundet en fejl i de beregninger, der lå til grund for taksterne for forældrebetaling, og forældrene har derfor betalt for meget. Taksterne for 2019 og frem er allerede sænket i forhold til de nye beregninger.

Der er snart penge på vej fra Gladsaxe Kommune til de forældre, der har haft børn i kommunens børnehaver i perioden fra 2012 til 2018. I forbindelse med en kontrolberegning af forældreberegningstaksten har Børne- og Kulturforvaltningen fundet en formelfejl i de beregninger, der lå til grund for taksterne for forældrebetalingen. Det betyder, at forældre, der har betalt for at have børn i alderen 3 til 6 år i Gladsaxes børnehaver i den pågældende periode, har betalt for meget for at få børnene passet, og de kan derfor se frem til at få de for meget betalte penge tilbage med en rentekompensation. Samtidig er forældrebetalingstaksten allerede blevet reguleret ned med virkning fra 2019 og frem.

- Selv om vi er glade for at kunne give de berørte forældre en glædelig kontant overraskelse, så er det naturligvis beklageligt, at forældrene har betalt mere end de skulle i den berørte periode. Da forvaltningen blev opmærksom på forholdet, satte vi straks gang i en undersøgelse af konsekvenserne for tidligere år, og forvaltningen har haft kontakt til KMD, der har kunnet beregne hver enkelt tilbagebetaling fra 2012 til 2018. De penge skal selvfølgelig tilbage til forældrene, siger borgmester Trine Græse.

Udbetalingen begynder til oktober
Tilbagebetalingen omfatter 6.000 borgere, og beregningerne viser, at det ikke er det samme beløb, der er opkrævet for meget i forældrebetaling i de enkelte år. Men det drejer sig om, at der ved 100 procent forældrebetaling er betalt cirka 200 kroner for meget om måneden. På den baggrund beløber den samlede tilbagebetaling inklusiv rentekompensation sig til 41 mio. kr., der vil blive taget fra kommunens økonomiske reserver. Tilbagebetalingen vil derfor ikke påvirke daginstitutionernes økonomiske rammer.

Tilbagebetalingen vil begynde i slutningen af oktober og frem til årsskiftet. Hvis du mener, at du er berettiget til at få penge tilbage, men ikke har modtaget besked, når vi når årsskiftet, skal du rette henvendelse til kommunens pladsanvisning på tlf. 39 57 64 00.

Revisionsfirma har gennemgået ny beregningsmodel
Forvaltningen har inddraget kommunens revisionsfirma, PriceWaterhouseCoopers (PwC), i genberegningen af forældrebetalingstaksten, og PwC har gennemgået den nye beregningsmodel, der er anvendt til beregning af forældrebetalingen for 2019 og frem, og har vurderet, at modellen opfylder kravene i relevant lovgivning.

Borger