Sådan kommer du i spil til bygge- og anlægsopgaver i Gladsaxe

Der er godt gang i byggeaktiviteten i Gladsaxe Kommune i de kommende år, fortalte ejendomschef Niels Thygesen, da Gladsaxe Kommune inviterede håndværkerne til dialog i Verdensmålshuset på Fremtidsvej.

Det kan være svært at få overblik over, hvordan man kommer i spil til de større opgaver, der styres af Ejendomscenteret. Her er reglerne. Gladsaxe Kommune udbyder opgaverne med følgende mål for øje:

 • Udførelsen af de enkelte opgaver konkurrenceudsættes med henblik på at opnå bedste pris og kvalitet
 • Hver opgave udbydes til udførelse i fast pris og tid
 • Mange forskellige leverandører får lejlighed til at byde på opgaverne
 • Mange opgaver er egnet til små og mellemstore virksomheder.

Opgaver under 300.000 kroner

 • Opgaver større end 50.000 kr. udbydes i underhåndsbud til 2-3 leverandører
 • Opgaver mindre end 50.000 kr. udbydes normalt i underhåndsbud til 1-2 leverandører
 • Reparationsopgaver mindre end 50.000 kr., hvor arbejdet ikke i praksis lader sig beskrive til tilbud med fast pris, tildeles en leverandør og afregnes efter medgået tid.

Opgaver mellem 0,3 - 3 mio. kroner

 • Opgaven udbydes i underhåndsbud til 2-3 leverandører eller i begrænset licitation til 3-6 leverandører
 • Opgaver mindre end ca. 1 mio. kr. normalt i underhåndsbud
 • Opgaver større end ca. 1 mio. kr. normalt i licitation.

Opgaver mellem 3 - 41 mio. kroner

 • Opgaven udbydes i offentlig licitation eller begrænset licitation. De fleste opgaver udbydes som hovedentreprise i begrænset licitation til 4 - 6 leverandører.

Hold øje med kommunens hjemmeside gladsaxe.dk. Opgaver, der udbydes som hovedentreprise, annonceres med entreprenørliste på Gladsaxe Kommunes hjemmeside. Interesserede firmaer kan dermed søge at komme i betragtning som underentreprenører hos de indbudte entreprenører.

Kom på Ejendomscenterets leverandørliste. Send en mail på ejendomme@gladsaxe.dk med

 • firmanavn og cvr.nr. + link til hjemmeside
 • adresse og kontaktoplysninger (tlf. og mail)
 • kontaktperson
 • primært fagområde og antal ansatte
 • foretrukket opgavestørrelse.

Få hjælp til udvikling af din virksomhed
Gladsaxe Kommune har flere tilbud til virksomheder, der har brug for hjælp til udvikling eller vækst.  Du er altid velkommen til at kontakte kommunens erhvervskonsulent, Tommy Engedal Kronborg TOMKRO@gladsaxe.dk. Vi har lige nu 5 pladser til virksomheder i programmet Kickstarter til social bundlinje sammen med Den Sociale Kapitalfond.  

Erhvervshus Hovedstaden kan hjælpe med vejledning og programmer – ofte helt gratis. Kig her http://www.ehhs.dk  

Programmet ”Digitale ledelseskompetencer” søger lige nu ejerledere, der har behov for et digitalt løft for at udvikle virksomheden. Læs mere om projektet her   

Borger