Skelettet til Gladsaxes nye sundhedshus er klar

Vinderne af en idékonkurrence om hvordan området omkring den tidligere politistation på Fremtidsvej i Gladsaxe, kan udformes, er fundet. Vinderforslaget er udarbejdet af et team med AART architects i spidsen giver både plads til grønne udeområder, et sundhedshus og et beskæftigelseshus i Buddinge Byport, som ventes klar til brug i 2025.

I 2025 skal Buddinge Byport, som ligger placeret lige ved Buddinge Station, gøre det lettere for borgerne at få den hjælp, der er behov for, når det gælder sundhed og beskæftigelse. Byrådet har besluttet, at Buddinge Byport skal rumme et sundhedshus og en café, men vinderne af idékonkurrencen har også gjort plads til et beskæftigelseshus i sammenhæng med sundhedshuset samt til en bygning med serviceerhverv i stueetagen og boliger på de øvrige etager.

Tre forskellige arkitektfirmaer har deltaget i idékonkurrencen, der skal ses som et overordnet bud på, hvordan området omkring Fremtidsvej kan indrettes til Buddinge Byport til glæde for de borgere, som skal færdes der samtidig med hensynet til naboerne i området. Vinderforslaget er udarbejdet AART architects med Niras og Møller og Grønborg som underrådgiver og kredser om Gladsaxestrategiens mål om sundhed og trivsel hele livet og en grøn og levende by med fokus på bæredygtighed.Vinderforslag forløser Gladsaxes vision
- Vinderforslaget forløser vores vision om at skabe det bedste afsæt for et nyt centralt sted i byen, hvor alle skal kunne føle sig velkomne. Nu vil vi i byrådet og sammen med naboer, brugere og andre interessenter arbejde videre med at realisere Buddinge Byport som et nyt samlingssted i Gladsaxe, siger borgmester Trine Græse.

- Med vores vinderforslag til Buddinges nye byport har vi søgt at åbne for nye muligheder for borgere og private aktører. Det hele med sigte på at bringe det nye sundhedshus i spil som en positiv katalysator for kommunens udvikling. Vi har blandt andet prioriteret at bevare og transformere mest muligt af den eksisterende bebyggelse, så vi sikrer et bæredygtigt afsæt for udviklingen, siger Pernille Tørning, afdelingsleder for AART architects’ kontor i København.


Sundhedstilbud bliver samlet
Det kommende sundhedshus samler en række kommunale og private sundhedstilbud. Den kommunale ambulante træning på Træningscenter Gladsaxe og Forebyggelsescentrets tilbud bliver flyttet til det kommende sundhedshus. Derudover er det hensigten, at private sundhedsaktører som for eksempel læger, speciallæger og apotek, har lokaler i Sundhedshuset. Huset vil samtidig danne grundlag for et tættere samarbejde mellem kommunen og patientforeninger eller andre frivillige initiativer om at understøtte sundhed og trivsel blandt Gladsaxes borgere.

Beskæftigelseshus kan samles under ét tag
Ud over et nyt stort sundhedshus peger vinderforslaget for idékonkurrencen på, at Buddinge Byport også kan rumme et beskæftigelseshus, hvor Jobcentret, Ungeenheden og Job og Indsats samles under et tag. Dermed får borgerne nem adgang med offentlig transport, og medarbejderne, som i dag er spredt på flere adresser i kommunen, kan yde bedre service som følge af bedre muligheder for samarbejde – både med deres kolleger på beskæftigelsesområdet og med kolleger i Sundhedshuset. Placeringen af et beskæftigelseshus sammen med et sundhedshus giver samtidig grundlag for et styrket samarbejde mellem medarbejderne på de to områder til gavn for borgerne.Grønne udeområder og kælderparkering
Det eksisterende grønne areal øst for politibygningen fastholdes som et rekreativ areal med plads til både ophold og træning. Tanken er, at der her kan indarbejdes klimatilpasningsløsninger, og at det skal fungere som et rekreativ rum med blandt andet træningsfunktioner for sundhedshusets brugere. Således vil området kunne være til glæde for både borgere brugere og naboer. For at skabe så meget opholdsareal som muligt er størstedelen af parkeringen placeret i kælder.

Næste skridt er dialog om udformning og politisk beslutning
Med offentliggørelsen af vinderforslaget har Gladsaxe fået det ønskede afsæt for udviklingen af Fremtidsvej, men det er kun et skridt på vejen. Det er endnu ikke truffet nogle endelige politiske beslutninger om projektet som helhed. I det næste halve år skal vinderprojektet bearbejdes i samarbejde med det vindende team fra AART architects. Her går Gladsaxe i dialog med arkitekter og rådgivere om detaljerne i forslaget, og ser på om der er nogle steder, hvor forslaget kan optimeres. I denne periode vil naboer, interessenter og interesserede borgere blive inviteret til at deltage i processen. På baggrund af denne proces vil Byrådet i slutningen af året, tage den endelige beslutning om udformningen af Buddinge Byport.

Den tidligere politibygning på Fremtidsvej huser i dag Verdensmålshuset, som bliver i lokalerne indtil byggeriet af Buddinge Byport går i gang.

Udstilling i Rådhushallen
Fra 13. til 31. maj 2019 vil der være en udstilling i Rådhushallen, hvor alle har mulighed for at komme og se de komplette ideforslag til udformningen af Buddinge Byport. Udstillingen åbnes af Trine Græse 13. maj klokken 17.30 til 18.30, hvor alle er velkomne.

Borger