Socialt bæredygtig sansehave så dagens lys

Voksne udviklingshæmmede kunsthåndværkere satte en smuk og farverig prik over i’et, da Børnehuset Pilebos gamle kunstgræsbane fik et stort kvalitetsløft og blev omdannet til en ny sansehave for de mindste


Kunsthåndværkerne bag de farverige sansesten var selv med til at lægge dem i den nye belægning i Pilebo.

I forbindelse med Gladsaxes årlige kvalitetsløft af legepladser, var der i 2018 afsat penge til Børnehuset Pilebo, som ønskede at omdanne en gammel kunstgræsbane til et område for de mindste vuggestuebørn. Det blev til et unikt samarbejde med Keramikværkstedet, et aktivitets- og samværstilbud for voksne udviklingshæmmede. For nylig var de dygtige håndværkere selv med til at lægge stenene på plads.

Stimulerende farver og mønstre
For at stimulere synssansen gik Ejendomscentret i Gladsaxe Kommune på udkig efter elementer med stærke farver, som også kunne bidrage til sansehavens helhed. Her dukkede belægningssten fra Keramikværkstedet i Guldborgsund Kommune op. Værkstedet, hvor voksne udviklingshæmmede borgere kan udfolde sig kunstnerisk og håndværksmæssigt, producerer nemlig den særlige betonsten ’Bykunsten’. Stenen har keramikoverflade med stærke farver og flotte mønstre, som også stimulerer følesansen med dens glatte keramikoverflade blandt de almindelige ru sten.

De flotte sten giver dermed et bidrag til havens helhed, hvor vuggestuebørnene nu får stimuleret alle syv sanser på deres færden. Haven er nemlig indrettet med forskellige elementer målrettet mod synssans, lugtesans, høresans, smagssans, følesans, kropssans samt balancesans.

Bæredygtigt bidrag
Kunsthåndværkerne bag stenene arbejder til daglig på et værksted i Nykøbing Falster. De gik i gang med at producere stenene, og da de var færdige, kom de 28. juni på besøg i Børnehuset Pilebo, hvor de med stor begejstring selv var med til at lægge stenene ned i belægningen. Den samlede produktion var på i alt 38 speciallavede, kunstneriske sten, som også kan bruges i kommende projekter.

Udover at tilføje kvalitet til Pilebos have, underbygger projektet også målsætningerne i Gladsaxestrategien. Med den vedtog Gladsaxe Byråd i 2018 at indarbejde FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling i hele måden at arbejde på. Samarbejdet med Keramikværkstedet er således både med til at skabe mindre social ulighed, og det er også et eksempel på et partnerskab for handling, der bidrager til lige muligheder for at lykkes på trods af forskellige forudsætninger.

Læs mere om Gladsaxestrategien på gladsaxe.dk/gladsaxestrategien

Borger