Støjende arbejde ved Buddinge Station samt togbusser forlænget til 28. april

Arbejdet med at etablere tunnel til fodgængere og cyklister under Buddinge Station er forlænget til 28. april. Der vil fortsat være periodevis støjende aften- og natarbejde samt togbusser i perioden

Ved Buddinge Station bygger Hovedstadens Letbane en tunnel til fodgængere og cyklister, som henover påsken blev skubbet på plads under S-togs-sporene.

For at kunne afslutte anlægsarbejdet og genere togtrafikken mindst muligt, er det desværre nødvendigt at fortsætte anlægsarbejdet i aften- og nattetimerne frem til 28. april 2019. Det skyldes, at det har vist sig mere udfordrende at forbinde den gamle konstruktion med den nye under S-togs-sporene.

Hvad betyder det for naboer og offentlig transport?
Hvis du bor eller færdes i nærheden af byggeriet, vil du frem til 28. april opleve støj fra arbejdet – periodevis også om aftenen og natten. Du vil også opleve lys fra projektører på arbejdspladsen.

I samme periode vil S-tog fortsat være erstattet af busser, så hold øje med Rejseplanen eller dinoffentligetransport.dk, hvis du skal med toget. Vi beklager de gener, arbejdet giver.

Hvis du har spørgsmål til byggeriet, er du velkommen til at kontakte Hovedstadens Letbane på e-mail info@dinletbane.dk eller tlf. 7242 4500.

Borger