Teknisk fejl vedrørende udsendelse af ejendomsskatteregninger til PBS Betalingsservice

Der er desværre sket en teknisk fejl vedrørende udsendelsen af 2. rate af ejendomsskatte-betalingen for 2019.

På grund af en beklagelig teknisk fejl har cirka 600 af kommunens boligejere i forbindelse med kommunens udsendelse af 2. rate af ejendomsskatte-betalingen for 2019 oplevet, at det kun er betaling for selve ejendomsskatten, der er opkrævet via PBS Betalingsservice, hvorimod de tilknyttede afgifter såsom betaling for renovation og rottebekæmpelse m.v. desværre alene er blevet udsendt som et giroindbetalingskort til borgernes e-Boks.

Det indebærer, at de borgere, der er blev ramt af fejlen, selv skal sørge for, at deres regning på de tilknyttede afgifter bliver betalt manuelt. Der er nu rettet op på den tekniske fejl, således at såvel ejendomsskatten som de tilknyttede afgifter igen vil indgå i en samlet regning, der opkræves via PBS Betalingsservice, når kommunen udsender 1. rate af ejendomsskattebetalingen for 2020.

Borger