Vær med i Opgaveudvalg om Letbanen

Gladsaxe Byråd søger medlemmer til Opgaveudvalg om Hovedstadens Letbane

(8. januar 2019 - OBS: Ansøgningsperioden er slut og opgaveudvalget om Letbanen er nedsat. Udvalget mødes første gang i januar 2019)

Gladsaxe Byråd søger tre Gladsaxeborgere, der vil være med til at hjælpe borgere og virksomheder godt igennem letbanebyggeriet. Opgaven består i at give sparring og komme med input og gode ideer til for eksempel:

  • God, målrettet, lokal kommunikation med borgere og virksomheder
  • Forsøg med miljøvenlige transportvaner
  • Hvordan vi indretter forpladserne ved stationerne


Vil du være med?
Hovedstadens Letbane er besluttet og anlægsfasen er nu begyndt. Vi forudser gener med trængsel på strækningen langs Ring 3, hvor Letbanen bliver anlagt. Vi vil som kommune gøre, hvad vi kan for at minimere generne. Det vil vi blandt andet ved god kommunikation og ved at samarbejde med borgere og virksomheder om at ændre transportvaner. Du kan forvente at skulle deltage i 4 møder om året af ca. 3 timers varighed i 3 år. Arbejdet begynder i starten af 2019.

I Opgaveudvalget for Letbanen skal borgere, virksomheder, politikere og fagfolk arbejde sammen om forsøg med ændrede transportvaner, målrettet lokal kommunikation og udvikling af stationsforpladserne. De konkrete opgaver, som Opgaveudvalget for Letbanen skal arbejde med, kan du læse mere om i det udkast til kommissorium, som Byrådet behandler onsdag 21. november 2018.

Læs udkastet til kommissorium her.

Medlemmer
Opgaveudvalget for Letbanen skal bestå af 3 politikere, 3 virksomheder og 3 Gladsaxeborgere samt 2 fagfolk.

Her kan du se mere om, hvilke kompetencer vi efterspørger.

Ansøg ved at udfylde formularen på gladsaxe.dk/letbaneudvalg senest 25. november.

Borger