Vær med til at styrke butikslivet i Gladsaxe

Gladsaxe Kommune og handelsstandsforeningerne i Søborg og Bagsværd inviterer til et samarbejdsinitiativ, der er inspireret af BID*-modellen i Vejle.

Kom til møder i BID samarbejdet - mødet i Bagsværd bliver holdt i Din Tøjmand Bagsværd, Bagsværd Hovedgade 130, 26. marts kl. 08.00, mens mødet i Søborg bliver afholdt i Grannys House, Søborg Hovedgade 75, 27. marts kl. 18.00. Hør nærmere og tilmeld dig på tlf. 3957 5044.

Ønsket er at samle mange med interesse i Søborg Hovedgade fra Hagavej ned til kommunegrænsen og Bagsværd Bymidte om bordet og højne indsatsen, så resultatet bliver bedre byrum for borgerne samt øget konkurrenceevne, kundestrøm og ejendomsværdi i centerområderne.

Tanken er at afholde et BID møde om måneden for at holde gryden i kog, og at der afsættes 50.000,- kr. i 2019 pr. BID, som BID deltagerne i fællesskab beslutter, hvad skal bruges til.

*Faktaboks

Business Improvement Districts (BID) er en samarbejdsmodel, der kan bidrage til at styrke byliv og handelsliv i bymidterne. BID-modellen stammer fra Canada og USA, hvor udformningen dog er lidt anderledes, som følge at en anden lovgivningen i de lande. Erfaringen er, at opgaver løftes betydeligt, når et BID samarbejde går i gang. Opgaver, der ellers ikke ville være ressourcer til at klare hos den enkelte forening eller butik/erhverv.

BID deltager kan være ejendomsejere, detailhandel, liberale erhverv, forenings- og kulturliv, engageret borgere og kommune.

 

Borger