Vær med til at styrke butikslivet i Gladsaxe

Gladsaxe Kommune og handelsstandsforeningerne inviterer til netværk, der er inspireret af BID*-modellen i Vejle.

Kom til møde i BID netværket - mødet i Bagsværd bliver holdt den 19. juni i Butik Pryd, Bagsværd Hovedgade 95B, i Søborg bliver mødet holdt den 18. juni foran det gamle posthus på Søborg Hovedgade 116, mens mødet i Buddinge bliver holdt den 20. juni i Rådhuscaféen, Søborg Hovedgade 220. Alle møderne er om morgen fra kl. 8.00-9.45. Hør nærmere og tilmeld dig på tlf. 3957 5044.

Ønsket er at samle mange med interesse bymidterne om bordet og højne indsatsen, så resultatet bliver bedre byrum for borgerne samt øget konkurrenceevne, kundestrøm og ejendomsværdi i centerområderne.

Tanken er at afholde et BID møde om måneden for at holde gryden i kog, og at der afsættes 50.000,- kr. i 2019 pr. BID, som BID deltagerne i fællesskab beslutter, hvad skal bruges til.

*Faktaboks

Business Improvement Districts (BID) er en samarbejdsmodel, der kan bidrage til at styrke byliv og handelsliv i bymidterne. BID-modellen stammer fra Canada og USA, hvor udformningen dog er lidt anderledes, som følge at en anden lovgivningen i de lande. Erfaringen er, at opgaver løftes betydeligt, når et BID samarbejde går i gang. Opgaver, der ellers ikke ville være ressourcer til at klare hos den enkelte forening eller butik/erhverv.

BID deltager kan være ejendomsejere, detailhandel, liberale erhverv, forenings- og kulturliv, engageret borgere og kommune.

 

Borger