Vi bygger en gangtunnel under sporene ved Buddinge Station

Vi går nu i gang med at bygge en gangtunnel under S-togs-sporene på den østlige side af Buddingevej ved Buddinge Station. Gangtunnellen skal gøre det let at skifte mellem letbane, S-tog og bus, når letbanen åbner i 2025. Vi forventer, arbejdet varer frem til efterår 2019.

Byggeriet af gangtunnelen ved Buddinge Station foregår på et midlertidigt arbejdsområde mellem Buddingevej og ejendommene Vadbro 14-22.

Hvad kommer der til at ske?
Frem mod foråret 2019 vil arbejdet bestå i at grave ud til tunnellen, lave midlertidige afstivende vægge og støbe elementerne til tunnellen i beton. Fra forår 2019 til efterår 2019 skal de støbte tunnelelementer flyttes på plads under S-togs-sporene.

Periodevis støjende arbejde
Frem mod foråret 2019 foregår byggeriet som udgangspunkt i dagtimerne, og der vil være perioder med støjende arbejde.

Døgnarbejde i 2 x 2 uger
Fra forår til efterår 2019, hvor tunnelen skal flyttes på plads ind under sporene, vil der af to omgange være en periode på cirka 2 uger, hvor vi lukker et S-togs-spor ad gangen og udfører støjende døgnarbejde, herunder weekendarbejde. Arbejdet foregår i døgndrift for at påvirke S-togs-trafikken mindst muligt.

Vi forventer, arbejdet med at bygge gangtunnelen er afsluttet i efteråret 2019.

Borger