Vi bygger klimasikring til letbanen ved Buddinge Station

Om kort tid går vores entreprenør i gang med at ombygge et klimasikrings-anlæg, som ligger under fortovet ud for Kvickly ved Buddinge Station. Det kan give støj og lokale ændringer af trafikforhold.

Om kort tid fra slutningen af januar 2019 går vores entreprenør i gang med at ombygge et klimasikrings-anlæg, som ligger under fortovet ud for Kvickly ved Buddinge Station. Anlægget er et underjordisk bassin, som skal opsamle regnvand ved kraftige regnskyl. Bassinet skal være med til at sikre, at letbanesporene ikke oversvømmes ved skybrud.

Hvad kommer der til at ske?
Arbejdet vil foregå på fortovet og cykelstien ud for Kvickly, og det bliver indhegnet af et trådhegn. Der vil være adgang til Kvicklys indgang mens arbejdet står på.

Vi forventer, at arbejdet med at ombygge regnvandsbassinet er afsluttet i foråret 2019.

Hvad betyder det for mig som trafikant og nabo til byggeriet?
Hvis du bor eller færdes i nærheden af arbejdet, vil du i perioder kunne opleve støj fra gravemaskiner som ved almindeligt vejarbejde. Der vil også periodevis være arbejdskørsel til og fra området, og arbejdet foregår i dagtimerne.

Mens arbejdet står på, kan der også være ændringer af de trafikale forhold, så hold øje med skiltningen på stedet.

Hvis du ofte færdes omkring stationen, kan det være en god ide at holde dig orienteret om den aktuelle trafiksituation på trafikinfo.dk eller gennem navigationssystemer, som tilbyder live-trafik-funktion. Rejser du med kollektiv transport, kan du benytte Rejseplanen eller dinoffentligetransport.dk. 

Hvis du har spørgsmål til byggeriet, er du velkommen til at kontakte Hovedstadens Letbane på e-mail info@dinletbane.dk eller tlf. 7242 4500.

Borger