Vi gør plads til letbanen på Buddingevej

Nu starter forberedelserne til byggeriet af letbanen ved rundkørslen på Buddingevej. Det betyder i første omgang, at den tidligere Q8-tankstation på Buddingevej 356 skal rives ned.

I september vil Hovedstadens Letbanes entreprenør rive tankstationen på Buddingevej 356 ned. Når tankstationen er revet ned, skal jorden på grunden renses, hvilket bliver udført af Q8. Det samlede arbejde med at fjerne tankstationen og rense jorden forventes at være afsluttet i starten af 2019.

Periodevis støjende arbejde
Der vil periodevis være støj fra nedrivningen samt arbejdskørsel med lastbiler til og fra pladsen i dagtimerne. Vi forventer ikke, at arbejdet vil påvirke trafikken på Ring 3 nævneværdigt.

Borger