Vi gør plads til letbanen ved Kong Hans Alle

I begyndelsen af 2019 går arbejdet i gang med at forberede byggeriet af letbanen omkring Kong Hans Allé. To bygninger på hver side af krydset skal rives ned eller bygges om.

Om kort tid går entreprenøren i gang med forberedelserne til byggeriet af Hovedstadens Letbane på Nordre Ringvej omkring krydset med Kong Hans Alle. Det betyder i første omgang, at to bygninger på hver side af krydset skal rives ned eller bygges om.

Hvad kommer der til at ske?
Først vil bygningerne blive forberedt til nedrivning. Det vil sige, at inventar fjernes og der tages prøver af bygningerne. Derefter river entreprenøren bygningerne ned. To bygninger skal fjernes helt, mens to andre fjernes delvist. Mens arbejdet med at nedrive bygningerne står på, kan det støje, men arbejdet foregår kun i dagtimerne.

Vi forventer, at arbejdet med at nedrive og ombygge bygningerne omkring Kong Hans Alle er afsluttet i foråret 2019.

Hvad betyder det for mig som trafikant og nabo til byggeriet?
Hvis du bor eller færdes i nærheden af arbejdet, vil du i perioder kunne opleve støj fra nedrivningen samt arbejdskørsel med lastbiler til og fra pladsen. Mens nedrivningerne af de enkelte bygninger står på, kan der også være lokale ændringer af de trafikale forhold, så hold øje med skiltningen på stedet.

Hvis du ofte færdes omkring krydset, kan det være en god ide at holde dig orienteret om den aktuelle trafiksituation på trafikinfo.dk eller gennem navigationssystemer, som tilbyder live-trafik-funktion. Rejser du med kollektiv transport, kan du benytte Rejseplanen eller dinoffentligetransport.dk

Hvis du har spørgsmål til byggeriet, er du velkommen til at kontakte Hovedstadens Letbane på e-mail info@dinletbane.dk eller telefon 72 42 45 00.

Borger