Mit første kørekort

Der er tidsbestilling i Borgerservice. ​

 

Jeg skal søge om mit første kørekort

Når du skal have kørekort for første gang, skal du henvende dig til en køreskole, som vejleder dig om hele forløbet i forhold til undervisning, køreprøve og ansøgning. Kørelæreren udleverer et ansøgningsskema til dig, som du tager med til Borgerservice.

Kommunen afgør, om betingelserne for at få et kørekort er opfyldt.

Husk et kursus i færdselsrelateret førstehjælp

Når det er første gang, du skal have et kørekort, skal du huske at gennemføre et kursus i færdselsrelateret førstehjælp.

Køreprøver og helbredsspørgsmål

Politiet afholder køreprøver og afgør sager om fx helbredsspørgsmål.

Hvad skal jeg have med til min kørelærer?

  • Lægeattest fra din læge i en lukket konvolut
  • Bevis for, at du har bestået et færdselsrelateret førstehjælpskursus
  • Opholdstilladelse/bevis, hvis du ikke er dansk statsborger.

Husk at medbringe dit pas når du skal til køreprøve og teoriprøve.

Hvis du ikke har et gyldigt pas, skal du i stedet medbringe din originale dåbs-, navne- eller fødselsattest, samt billedlegitimation.

Foto i kørekortet

Der er specielle krav til det fotografi, der skal bruges i dit kørekort:

Klagemuligheder

Hvis du vil klage over en afgørelse, skal du sende din klage til den kommune eller politikreds, som har truffet afgørelsen. Politikredsen eller kommunen videresender så klagen til Færdselsstyrelsen sammen med sagen. Klagefristen er fire uger fra den dag, politikredsens eller kommunens afgørelse er meddelt.

 

Kørekort