Bistands- og plejetillæg

Førtidspensionister kan i særlige tilfælde få bistands- eller plejetillæg. Tillægget gives kun til pensionister, der er omfattet af de gamle regler om førtidspension, hvilket betyder, at din førtidspension skal være tilkendt fra før 1. januar 2003.

Hvornår kan der tilkendes bistandstillæg

Bistandstillæg bliver typisk tilkendt borgere, der er blinde, stærkt svagtseende eller til borgere, hvis invaliditet medfører, at de må have personlig bistand af andre.

Hvornår kan der tilkendes plejetillæg

Plejetillæg bliver tilkendt i stedet for bistandstillæg, hvis invaliditeten kræver vedvarende pleje eller tilsyn, der gør det nødvendigt, at der er en anden person til stede konstant.

Betingelser for tilkendelse af bistands- eller plejetillæg

Der skal foreligge invaliditet - en varig nedsættelse af din funktionsevne, som alene skyldes helbredsmæssige forhold. Hvis der er mulighed for at afhjælpe behovet gennem andre foranstaltninger, kan tillæggene ikke tilkendes.

Skattepligt og indtægtsregulering

Bistands- og plejetillæg indtægtsreguleres ikke, og tillæggene er ikke skattepligtige. Bistands- eller plejetillæg kan tilkendes som tillæg til førtidspension eller invaliditetsydelse til personer i alderen fra 18 til 65 år.

Overgang til folkepension

Hvis du har fået tilkendt bistands- eller plejetillæg bevares det ved din overgang til folkepension. Men hvis betingelserne for tillægget ikke længere er opfyldt, frakendes tillægget – også efter du har nået folkepensionsalderen.

Hvordan søger jeg

Du skal henvende dig i Social- og Handicapafdelingen. Her får du en personlig vejledning om, hvordan du søger bistands- og plejetillæg.

 

Førtidspension og økonomi