Førtidspension

Der findes forskellige regler og betingelser for at modtage førtidspesion. Der er for eksempel særlige regler for dig, der har fået tilkendt førtidspension før 1. januar 2013.

Størrelsen på din førtidspension afhænger blandt andet af om du er gift eller samlevende. Din førtidspension kan blive sat ned, hvis du eller din ægtefælle/samlever har indtægter ved siden af din pension. Det kan f.eks. være:

 • Indtægt ved personligt arbejde – løn, honorar mv.
 • Udbetalinger fra arbejdsmarkedspensioner og individuelle pensioner
 • Underholdsbidrag og andre løbende ydelser, f.eks. erstatninger
 • Anden indkomst ud over førtidspensionen, der skal betales skat af
 • Positiv kapitalindkomst.

Beregningen af din førtidspension afhænger af om:

 • Du er enlig
 • Din ægtefælle/samlever er folke- eller førtidspensionist
 • Din ægtefælle/samlever ikke er pensionist

Nederst på siden kan du finde links til Borger.dk, hvor der er eksempler på hvordan man beregner førtidspension baseret på de tre ovenstående kriterier.

Udbetaling Danmark får automatisk besked fra SKAT, hvis du ændrer din forskudsopgørelse, eller hvis din løbende indkomst bliver højere end det indkomstgrundlag, Udbetaling Danmark har brugt til at beregne din pension ud fra.

Hvis du har ændringer til dine indkomster, skal du ændre dem inden en bestemt dato i hver måned, hvis ændringen skal nå at komme med i din næste udbetaling af pension. Nederst på siden kan du finde et link til Borger.dk, hvor du bl.a. kan finde den månedlige deadline for at opdatere din førtidspension. Nederst på siden kan du også finde et link, som du kan bruge hvis du gerne vil oplyse Udbetaling Danmark om ændringer i dine forhold.

Når du får førtidspension, skal du give Udbetaling Danmark besked, hvis:

 • Du ændrer samlivsstatus, f.eks. hvis du bliver enlig, gift eller får en samlever
 • Du flytter
 • Du rejser til et land uden for EU/EØS og Schweiz – dog ikke Færøerne og Grønland - i mere end 2 måneder.
 • Din eller din ægtefælle/samlevers formue ændrer sig, f.eks. hvis du eller din ægtefælle/samlever arver, køber eller sælger værdipapirer eller får et afkast af formuen
 • Der sker ændringer i indkomster, du eller din ægtefælle/samlever ikke betaler skat af i Danmark, f.eks. udenlandske indkomster
 • Der er ændringer til din eller din ægtefælles/samlevers selvstændige virksomhed. Det gælder uanset, om du eller din ægtefælle/samlever skal betale skat af indkomsten i Danmark eller ej.

Oplys ændringer til førtidspension

En gang om året laver Udbetaling Danmark en beregning af, om du har fået det, du havde ret til i pension året før (kaldes også efterregulering).

Beregningen vil enten vise at:

 1. Du har fået den pension, du har ret til.
 2. Du har fået for meget i pension, og du skal betale penge tilbage.
 3. Du har fået for lidt i pension, og du skal have penge tilbage.

Udbetaling Danmark laver beregningen fra maj, når din årsopgørelse er klar fra SKAT. Har du en udvidet selvangivelse, bliver din pension gjort op i juli.

Du har ret til fuld førtidspension, hvis du har boet i Danmark i mindst 4/5 af tiden, fra du fyldte 15 år, til du kommer på førtidspension, og du ikke har optjent sociale pensionsrettigheder fra et andet land i samme periode.

Din førtidspension bliver sat ned, hvis du har boet i Danmark i mindre end 4/5 af tiden, fra du fyldte 15 år, til du får tilkendt førtidspension, eller hvis du har optjent sociale pensionsrettigheder fra et andet land i samme periode, som du har boet i Danmark.

Hvis du er flygtning, kan du i nogle tilfælde få medregnet bopælstid fra det land, du kommer fra, eller det land, hvor du er anset for flygtning i. Kontakt Udbetaling Danmark, hvis du er flygtning og er i tvivl om, hvilke regler der gælder for dig.

Du kan give Udbetaling Danmark besked om ændringer her:

Her kan du læse om de ekstra regler der gælder for førtidspension der er tilkendt før d. 1. januar 2003. Udover disse regler, gælder det som ellers står i afsnittet om førtidspension.

Der er fire forskellige typer af førtidspension

 • Almindelig førtidspension består af grundbeløb, pensionstillæg, førtidsbeløb og ekstra tillægsydelse
 • Forhøjet almindelig førtidspension består af grundbeløb, pensionstillæg, førtidsbeløb og ekstra tillægsydelse
 • Mellemste førtidspension består af grundbeløb, pensionstillæg og invaliditetsbeløb
 • Højeste førtidspension består af grundbeløb, pensionstillæg, invaliditetsbeløb og erhvervsudygtighedsbeløb

Invaliditetsbeløbet, førtidsbeløbet og de ekstra tillægsydelser er skattefrie, men din førtidspensions grundbeløb og pensionstillæg kan blive sat ned, hvis du eller din ægtefælle/samlever f.eks. har indtægter ved siden af pensionen. Det gælder at:

 • Hvis du har ekstra indkomst, kan dette få indflydelse på dit grundbeløb
 • Hvis din ægtefælle/samlever har ekstra indkomst, kan dette have indflydelse på dit pensionstillæg

Se eksempel på beregning for enlige

Du er velkommen til at kontakte Udbetaling Danmark, hvis du har spørgsmål til beregning af din pension og ikke kan finde svar på borger.dk. Du kan finde kontaktinformation nederst på siden, under Kontakt.

Ring til Udbetaling Danmark på tlf. 70 12 80 61, eller send en postmeddelelse med Digital Post.

Udbetaling Danmarks telefoner er åbne:

mandag-onsdag: 8.00-16.00
torsdag: 8.00-18.00
fredag: 8.00-15.00

Udbetaling Danmark

Du er velkommen til at kontakte Udbetaling Danmark, hvis du har spørgsmål til beregning af din pension og ikke kan finde svar på borger.dk. 

Ring til Udbetaling Danmark på tlf. 70 12 80 61, eller send en postmeddelelse med Digital Post. 

Send Digital Post til 'Pension'

Kontakt

Pension og Enkeltydelser

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 60 00
Send digital post

Førtidspension og økonomi