Helbredstillæg

Pensionister med et helbredskort kan få helbredstillæg til diverse behandlinger – for eksempel tandbehandlinger, fysioterapi og kiropraktorbehandlinger.

Du kan søge om helbredstillæg, hvis du er pensionist og har helbredsudgifter.

Hvad kan jeg få tillæg til med helbredstillæg?

Med almindeligt helbredstillæg kan du få tilskud til følgende, hvis der også gives tilskud efter sundhedsloven:

 • Medicin, tandlæge, høreapparat, fysioterapi, fodterapi, psykologhjælp og kiropraktorbehandling, hvis der kan gives tilskud til behandlingen efter sundhedsloven.

Hvis du opfylder betingelserne for helbredstillæg, har du løbende ret til tilskud til egenbetalingen, som dækkes efter sundhedsloven.

Hvis du er medlem af sygeforsikringen danmark, fratrækkes tilskud derfra, før der beregnes helbredstillæg.

Kan jeg få helbredstillæg

Du kan søge kommunen om helbredstillæg, hvis du er folkepensionist eller, hvis du modtager førtidspension tilkendt før 1. januar 2003.

Hvis du ikke har helbredstillæg, kan du søge om dette ved at følge linket under selvbetjening nederst på denne side. Det er obligatorisk at søge om helbredstillæg digitalt. Hvis du har brug for hjælp eller ikke er i stand til at søge digitalt, kan du kontakte Pension og Enkeltydelser.

Din personlige tillægsprocent og likvide formue på ansøgningstidspunktet er afgørende for, om du kan få helbredstillæg. Vær opmærksom på, at du også skal oplyse, hvad din og din eventuelle ægtefælles/samlevers likvide formue er på ansøgningstidspunktet. Du kan ikke få helbredstillæg, hvis den likvide formue er over 87.900 kr. (2019) . Formuegrænsen gælder både på ansøgningstidspunktet og ved den årlige formueopgørelse.

Ved opgørelsen af likvid formue indgår:

 • indestående i pengeinstitutter m.v., herunder nedsparingslån og kassekredit med pant i fast ejendom
 • kursværdien af obligationer
 • pantebreve i depot
 • kursværdien af deponerede børsnoterede aktier
 • kursværdien af investeringsforeningsbeviser
 • kontant beholdning
 • andre værdipapirer, herunder værdipapirer i udlandet.

Værdi af fast ejendom og bil bliver ikke regnet med i den likvide formue.

Størrelsen af dit helbredstillæg afhænger af din personlige tillægsprocent. Du kan ikke få helbredstillæg, hvis din personlige tillægsprocent er nul. Helbredstillægget kan dække op til 85 procent af dine egne udgifter, og du betaler ikke skat af helbredstillægget.

Den personlige tillægsprocent fastsættes af Udbetaling Danmark i forbindelse med beregningen af din pension. Du kan se størrelsen af den personlige tillægsprocent på din pensionsmeddelelse. Kommunen lægger Udbetaling Danmarks afgørelse om opgørelse af likvid formue og den personlige tillægsprocent til grund ved sin afgørelse om helbredstillæg.

Hvad betyder det for mit helbredstillæg, hvis Den Likvide Formue eller Personlige Tillægsprocent ændrer sig?

Det har ikke betydning for udbetalingen af dit helbredstillæg, hvis den likvide formue ændrer sig i løbet af året, så den overstiger formuegrænsen på 86.000 kr. (2018). Men hvis den likvide formue er over formuegrænsen, når formuen bliver gjort op i den årlige opgørelse, har du ikke længere ret til helbredstillæg.

Hvis din personlige tillægsprocent ændrer sig, kan der dog ske ændringer i den løbende udbetaling af helbredstillægget. Omregning af tillægsprocenten i løbet af året medfører ikke, at den likvide formue skal vurderes på ny inden årets udløb.

Du kan søge om udvidet helbredstillæg, hvis du er pensionist og har helbredsudgifter

Hvad kan jeg få tillæg til med Udvidet helbredstillæg?

Med udvidet helbredstillæg kan du få tilskud til tandproteser, briller og fodbehandling, som du ikke kan få tilskud til efter sundhedsloven. Du får tillægget som et engangsbeløb, og du skal søge om det, inden du bestiller eller får udført behandlingen.

Det er kommunen, der vurderer, om der kan gives udvidet helbredstillæg.

Hvis du er medlem af sygeforsikringen danmark, fratrækkes tilskud derfra, før der beregnes udvidet helbredstillæg.

Kan jeg få Udvidet helbredstillæg?

Du kan søge kommunen om udvidet helbredstillæg, hvis du er folkepensionist eller, hvis du modtager førtidspension, der er tilkendt før 1. januar 2003.

Du kan søge om udvidet helbredstillæg ved at følge linket under selvbetjening nederst på denne side. Det er obligatorisk at søge om udvidet helbredstillæg digitalt. Hvis du har brug for hjælp eller ikke er i stand til at søge digitalt, kan du kontakte Pension og Enkeltydelser.

Din personlige tillægsprocent og likvide formue på ansøgningstidspunktet er afgørende for, om du kan få udvidet helbredstillæg. Vær opmærksom på, at du også skal oplyse, hvad din og din eventuelle ægtefælles/samlevers likvide formue er på ansøgningstidspunktet. Du kan ikke få udvidet helbredstillæg, hvis den likvide formue er over 87.900 kr. (2019). Ved opgørelsen af likvid formue indgår:

 • indestående i pengeinstitutter m.v., herunder nedsparingslån og kassekredit med pant i fast ejendom
 • kursværdien af obligationer
 • pantebreve i depot
 • kursværdien af deponerede børsnoterede aktier
 • kursværdien af investeringsforeningsbeviser
 • kontant beholdning
 • andre værdipapirer, herunder værdipapirer i udlandet.

Værdi af fast ejendom og bil bliver ikke regnet med i den likvide formue.

Størrelsen af det udvidede helbredstillæg afhænger af din personlige tillægsprocent. Du kan ikke få udvidet helbredstillæg, hvis din personlige tillægsprocent er nul. Udvidet helbredstillægget kan dække op til 85 procent af udgiften (dog med forbehold for prisaftaler)

Den personlige tillægsprocent fastsættes af Udbetaling Danmark i forbindelse med beregningen af din pension. Du kan se størrelsen af din personlige tillægsprocent på din pensionsmeddelelse. Kommunen lægger Udbetaling Danmarks afgørelse om opgørelse af den personlige tillægsprocent til grund ved sin afgørelse om udvidet helbredstillæg.

Kommunen kan indgå såkaldte ’prisaftaler’ med bestemte butikker eller behandlere, fx tandteknikere, optikere og  fodbehandlere. Du skal selv betale en eventuel prisforskel, hvis du vælger en leverandør, hvis pris ligger ud over kommunens prisaftale. 

Gør regningen let tilgængelig

For at gøre afregningen af helbredstillægget nemmere og hurtigere opfordrer vi til, at behandlere fremsender elektroniske fakturaer til kommunen.

 • For dig som borger betyder den elektroniske afregning mindre besvær og et mindre udlæg ved behandlinger.
 • For jer som leverandør vil I nyde fordel af nem, hurtig og pålidelig afregning.

Vejledning til beregning af helbredstillæg

For vejledning om, hvordan helbredstilskuddet beregnes, læs denne guide

Ønsker ikke at bruge elektronisk faktura

Hvis du som behandler ikke ønsker selv at udregne helbredstillæg, kan du sende den fulde regning til kommunen. Vi vil herefter afregne helbredstillæg og eventuelle individuelt bevilgede tilskud til dig og du kan efterfølgende opkræve egenbetalingen af din patient. Vores kontaktoplysninger står nederst på siden

Krav til den elektroniske faktura

Information om hvordan du som leverandør kan sende din digitale faktura til kommunen kan findes her 

Gladsaxe Kommunes afdeling for pension og enkeltydelser kræver, at følgende oplysninger fremgår af fakturaen:

 • CVR- eller SE nummer på afsender af fakturaen
 • Fakturanummer
 • Institutionens EAN-nummer
 • CPR-nummer
 • Leverings/behandlingsdato
 • Antal
 • Fabrikat, varenummer og betegnelse
 • Beløb for hver vare
 • Sygesikringsandel for hver vare
 • Det totale helbredstilskud

Regningen sendes direkte til afdelingen for pension og enkeltydelserPensionsteam ved at benytte vores EAN nr. 5798 00 869 3359

Kontakt

Pension og Enkeltydelser

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 60 00
Send digital post

Førtidspension og økonomi