Nedsættelse af TV licens

Er du folkepensionist eller førtidspensionist (tilkendt før 1. januar 2003), har du mulighed for at ansøge om nedsættelse af TV licens, afhængig af din personlige indkomst.

Få nedsat licens

Du kan få nedsat licens, hvis du modtager folkepension eller førtidspension (tilkendt før 1. januar 2003) og samtidig har en personlig tillægsprocent på 100. Det er med andre ord din personlige indkomst, der er afgørende for, om du kan få nedsat licens. Du finder din personlige tillægsprocent på din pensionsmeddelelse fra Udbetaling Danmark. 

Sådan søger du

Du kan starte ansøgningsskemaet i boksen længere nede på siden. Blanketten skal underskrives af Gladsaxe Kommune /Pension og Enkeltydelser inden den sendes til DR-Licens. Gladsaxe Kommune videresender din ansøgning efter underskrift.

Førtidspension og økonomi