Varmetillæg

Varmetillæg er tilskud til dine varmeudgifter, dvs. udgifter til el, gas, olie og andre former for brændsel. Vær opmærksom på, at hvis din bolig er opvarmet med gas eller el, kan du kun få tillæg til den del af din regning, der går til varme.

Kan jeg få varmetillæg?

Du kan ikke få dækket udgifter til drift og vedligeholdelse af selve varmekilden, f.eks. udgifter til kontrol, skorstensfejer eller reparation af et fyr.

Du kan søge om varmetillæg, uanset om du bor til leje eller ejer din bolig.

Varmetillægget bliver beregnet ud fra, hvor stor din varmeudgift har været de seneste tre år, og hvor høj din såkaldte personlige tillægsprocent er. Du kan ikke få varmetillæg, hvis din personlige tillægsprocent er nul. Din formue har derimod ikke betydning for, hvor meget du kan få i varmetillæg.

Hvis du ikke har varmeregnskaber for de seneste tre år, beregner udbetaling Danmark varmetillæg ud fra de varmeregnskaber, du har og ellers ud fra dit forventede forbrug (det der betales a conto).

Hvor meget kan jeg få i varmetillæg?

Du får ikke dækket alle dine varmeudgifter, men skal selv betale en del af dem. Desuden er der et maksimum for, hvor stor en varmeudgift, du kan få varmetillæg til. Endelig afhænger varmetillæggets størrelse af din personlige tillægsprocent.

Sådan udbetales varmetillægget

Hvis du kan få varmetillæg, bliver pengene udbetalt hver måned sammen med din pension. Du skal ikke betale skat af varmetillægget.

Kontakt

Pension og Enkeltydelser

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 60 00
Send digital post

Førtidspension og økonomi