Beskæftigelsestilbud

Vi tilbyder en lang række beskæftigelsestilbud, dagsaktiviteter og forskellige former for samvær.

Beskæftigelsestilbud

Døgndækkede botilbud

De døgndækkede botilbud er til borgere med udviklingshæmning og/eller autismespektrumforstyrrelser. 

Døgndækkede botilbud

Ambulatoriet

Her kan du læse mere om Ambulatoriet, som servicerer borgerne fra botilbud i Gladsaxe og Gentofte Kommune.

Ambulatoriet

Førtidspension og økonomi

Her kan du læse om førtidspension, samt diverse tillæg og tilskud du som handicappet kan ansøge om.

Førtidspension og økonomi

Socialpædagogisk vejledning

Her kan du læse om de socialpædagogiske træning og botilbud uden døgndækning.

Socialpædagogisk vejledning

Café Dukkehuset

Her kan du læse om Café Dukkehuset, deres aktiviteter, arrangementer, adresse og åbningstider.

Café Dukkehuset

Fremtidens liv og boliger på Kellersvej

Her kan du læse om planerne for Kellersvej, som skal igennem en større ombygning.

Fremtidens liv på Kellersvej

Særlig hjælp til handicappede

Her kan du bl.a. finde informationer om ordninger som BPA og ledsagerordning, specialundervisning, boligindretning.

Særlig hjælp til handicappede

Hjælpemidler

Her kan du læse mere om hjælpemidler, rådgivning, hjælpemiddeldepotet og hvordan man ansøger om støtte til handicapbil.

Hjælpemidler

Handicaprejser

Her kan du læse mere om de handicaprejser, for både yngre og ældre, som hvert bliver arrangeret af Gladsaxe Kommune

Handicaprejser
Psykiatri og handicap