Ambulatoriet

Ambulatoriet er en tværgående enhed, som servicerer Gladsaxe og Gentofte Kommunes botilbud for borgere med handicap.

Sygeplejerskerne kan hjælpe med behandling af sår, skift og tjek af ernæringssonder, kateter, fjernelse af sting, speciel medicin og anden kompleks sygepleje. Behandlingerne foregår sammen med personalet i botilbuddet eller på Ambulatoriet og kan i nogle tilfælde være med til at forebygge eller forkorte en hospitalsindlæggelse. Sygeplejerskerne underviser på forskellige kurser, samt vejleder og oplærer det pædagogiske personale omkring pleje og brug af ernæringssonder, kolostomi- og kateterpleje, medicin, afføringsproblemer, hygiejne og sygdomsforløb, palliative forløb m.m. Det er også altid muligt at ringe og bede om råd og vejledning hos sygeplejerskerne omkring sundhedsfaglige spørgsmål.

Ambulatoriet foretager kvartalsvis medicingennemgang på Gladsaxe Handicaptilbuds botilbud.

Ambulatoriets åbningstid

Mandag - fredag kl. 08.00 - 16.00

Lørdag - søndag kl. 09.00 - 17.00

Sygeplejerskerne kører til Nivå tirsdag og fredag indenfor tidsrummet kl. 10.00 - 12.00.

Når Ambulatoriet er lukket, skal boenhederne tage kontakt til 1813 eller 112 ved akut behov for lægelig behandling.

Der kan laves aftale med aften-/hjemmesygeplejen i begge kommuner, om besøg i boenhederne, hvis der er behov for det, mellem kl. 16.00 - 08.00.

 

 

 

Handicaptilbud