Beskæftigelse & Kompetence

BAS tilbyder beskyttet beskæftigelse til borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Hvis du ønsker et arbejde, hvor der tages hensyn til, hvad du kan, og hvad du har lyst til, kan vi tilbyde at hjælpe dig med at finde det rigtige job.

Fodring af hesteDu planlægger dit arbejde sammen med os ud fra hvad du kan lide, og hvad du gerne vil blive god til.  Du får mulighed for at lære nye ting, og samtidig udvikle det du allerede kan.

I BAS er der ansat fagligt personale, der ved noget om arbejdsopgaverne. Derudover er der pædagoger ansat som støtte. Vi har flere arbejdsområder, som det er muligt for dig at arbejde indenfor. Det kan være som café-medarbejder, gartner-/servicemedhjælper eller arbejde med dyr, fx heste. Vi kan også hjælpe dig med at finde en virksomhed, der passer til dig, og det du kan.

I BAS har vi fokus på, at det er vigtig med gode kolleger, og vi vil derfor give dig mulighed for at være sammen med andre, der er ansat på samme vilkår som dig, så der er nogen du kan snakke med og arbejde sammen med. Vi afholder fælles kurser med temaer som fx medborgerskab, seksualitet og IT/sociale medier.

Du må meget gerne komme på besøg eller i praktik for at se, om vores tilbud er noget, du har lyst til. Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte jobkonsulent i BAS Anni Spiele på telefonnummer 3957 3360.

 

Faktaboks (Servicelovens §103):

Personer under 65 år, der har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og derfor har svært ved at have beskæftigelse på arbejdsmarkedet, kan få tilbud om beskyttet beskæftigelse. Dette gælder også for personer med særlige sociale problemer som fx hjemløse, sindslidende og misbrugere. Der er tale om mennesker, som ikke kan få eller fastholde almindeligt arbejde eller tilbud efter beskæftigelsesloven og som normalt modtager social pension eller kontanthjælp. For at få bevilliget beskyttet beskæftigelse er det et krav, at du ikke kan benytte tilbud som fx aktivering, revalidering, fleksjob eller skånejob.

Kontakt

Beskæftigelse, Aktivitet og Samvær

Kellersvej 16
2860 Søborg
Send digital post

Ledelse


Torben Nørgaard Nielsen
softnn@gladsaxe.dk
Telefon: 39 57 39 91

Beskæftigelse, Aktivitet og Samvær