Beskyttet beskæftigelse

Beskyttet beskæftigelse er en social indsats, der retter sig mod personer under 65 år med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer som fx hjemløse, sindslidende og misbrugere.

Personer under 65 år, der har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og derfor har svært ved at have beskæftigelse på arbejdsmarkedet, kan få tilbud om beskyttet beskæftigelse. Dette gælder også for personer med særlige sociale problemer som fx hjemløse, sindslidende og misbrugere. Der er tale om mennesker, som ikke kan få eller fastholde almindeligt arbejde eller tilbud efter beskæftigelsesloven, og som normalt modtager social pension eller kontanthjælp.

For at få bevilget beskyttet beskæftigelse er det et krav, at du ikke kan benytte tilbud som for eksempel aktivering, revalidering, fleksjob og skånejob.

Beskyttet beskæftigelse er en social indsats, og det er Gladsaxe Kommunes socialafdeling, der har ansvaret for indsatsen.

Kontakt

Beskæftigelse, Aktivitet og Samvær

Kellersvej 16
2860 Søborg
Send digital post

Ledelse


Torben Nørgaard Nielsen
softnn@gladsaxe.dk
Telefon: 39 57 39 91

Beskæftigelse, Aktivitet og Samvær