Dyrehold & Udeliv - Grønt Hus

Grønt Hus tilbyder aktivt socialt fællesskab og samvær med fokus på udeliv, dyrehold, bevægelse og sociale relationer.

Grønt Hus er for dig, der har brug for en dagligdag præget af:

  • Socialt samvær
  • Høj grad af medindflydelse og medbestemmelse
  • Fokus på din personlige udvikling
  • Aktivt udeliv og have
  • Mange oplevelser/ture ud af huset
  • Gode venskaber
  • IT som aktivt redskab i vores hverdag.

Brugersammensætning

I Grønt Hus er brugerne alle mobile og selvhjulpne. Der er i alt tilknyttet fire pædagoger, en hestepige og løbende pædagogstuderende fra seminarier, ligesom vi modtager praktikanter fra bl.a. Maglemoseskolen og STU.
Huset tilbyder mange forskellige og varierede aktiviteter i løbet af året.

Aktiviteterne

Grønt Hus tager primært udgangspunkt i vores dyre- og udeliv. Vores dyrehold består af; heste, høns, kaniner og marsvin. Brugerne deltager aktivt i det daglige praktiske arbejde omkring dyrene, såsom fodring, udmugning samt dyrenes generelle omsorg og pleje. Hestene bruges i pædagogisk øjemed, og der er mulighed for ridning i løbet af ugen.

Øvrige aktiviteter

I Grønt Hus er vi meget aktive, vi spiller bold, vi går til svømning, vi har gåhold og afspænding. Vi benytter vores sanserum og laver bål og bålmad, vi har madlavningshold og sanggruppe. Vi er kreative og elsker at spille WII og mange andre spil. Vi har et IT-rum, hvor computer og iPads bliver flittigt brugt.

Derudover arrangerer vi fester, overnatninger, hyggeaftener med biografture og spisning. Vi har traditioner for at afholde påske- og julefrokost.

Vi deltager i BAS' øvrige traditioner, herunder forårs- og discofest samt vores juleuger bl.a. med nisseshow og Santa Lucia. Der bliver afholdt aktiviteter på tværs, med bl.a. hoppepude, sang, bagning og gåbanko, hvor der er mulighed for at møde brugere og personale fra de andre huse på området.

Brugermøde og medbestemmelse

En gang ugentligt afholder vi brugermøde, hvor forskellige emner diskuteres. Der er faste emner på dagsordnen såsom den kommende uges aktiviteter og vores dyr, men det er også muligt for brugere og personalet at komme med input til dagsordenen, intet er for småt. Men allervigtigst er, at alle bliver hørt.

På tværs af vores afdelinger tilbyder vi kurser i medborgerskab, seksualitet og IT (brug af Facebook m.m.)

Kontakt

De grønne huse

Kellersvej 23
2860 Søborg
Send digital post

Ledelse

Daglig leder
Marianne Dinesen
madine@gladsaxe.dk
Telefon: 39 57 33 80

Beskæftigelse, Aktivitet og Samvær