IT & Kommunikation

Kellersvej 20C tilbyder socialt samvær, kommunikation og IT-aktiviteter til voksne borgere med betydelig og varig nedsat fysisk- og psykisk funktionsevne.

Brugerne i bygning 20C

I tilbuddet kommer der unge og voksne personer med betydelig og varig nedsat fysisk- og psykisk funktionsevne, fordelt på tre grupper.

En del af brugerne sidder i kørestol, nogle har el-kørestol, som de selv kører i huset og på området, mens andre er mobile. Brugerne sætter pris på socialt samvær og aktiviteter sammen med andre brugere og personalet i huset, der er dog også en del brugere, der har behov for at kunne trække sig tilbage fra fællesskabet indimellem. Nogle bruger IT-kommunikationshjælpemidler, som de får hjælp og støtte til at anvende og udvikle.

Aktiviteter og samvær

I tilbuddet lægger vi grundlæggende vægt på relationer og et stort kendskab til den enkeltes ressourcer og forudsætninger.

Aktiviteter og samvær er centreret om læring og udvikling af sociale kompetencer, bl.a. i form af samspil, samarbejde, hjælpsomhed, inddragelse og medinflydelse i forhold til aktiviteter og samvær. Vi anvender bl.a. metoden "rød, gul, grøn" til at opbygge læring i forhold til medborgerskab, sociale spilleregler og deltagelse i samfundslivet. Vi lægger vægt på gensidig respekt brugerne imellem samt udvikling og læring i retning af øget oplevelse af selvværd og succes, også i omgangen med andre.

Kommunikation er et vigtigt element i dagligdagen. Vi arbejder målrettet for at udvikle og bibringe læring i form af kommunikative kompetencer og muligheder, bevare og udvikle allerede tillærte færdigheder, fx i form af brug af teknologiske kommunikationshjælpemidler, totalkommunikation og/eller andre former for kommunikative systemer.

I huset er informationsteknologi (IT) en integreret del af tilbuddet, i form af kommunikationshjælpemidler (fx "go-talk-now" og anden individuelt tilpasset teknologi), PC'ere og iPads til spil, leg, underholdning og læring. Har du brug for hjælp og støtte til at anvende sociale medier, kan vi også klare det.

Herudover er vores aktiviteter, det vi er sammen om, mangfoldige. Vi har et sanserum, hvor du kan få stimuleret dine sanser kropsligt, auditivt, visuelt osv., arrangementer og aktiviteter i salen og udendørs, kreative aktiviteter, sang, musik, højtlæsning, temauger i løbet af året m.m. Vi tilbyder også gå- og cykelture (også til kørestolsbrugerne) i nærområdet for oplevelse af vind og vejr, eller en duft- og smagsoplevelse i Café Dukkehuset, hvor du også kan købe frokost og drikkevarer. I BAS tilbydes også aktiviteter på tværs af husene i løbet af året, som man kan deltage i. Vi har busser tilknyttet BAS til brug for længere ture.

Hjælp og støtte

Vi arbejder i praksis rehabiliterende tværprofessionelt sammen med pårørende, fysioterapeuter, ergoterapeuter og andre relevante samarbejdspartnere, bl.a. med henblik på at bevare og/eller udvikle fysiske funktioner, udarbejdelse af sanseprofiler, sparring i forhold til hjælpemidler m.m.

Brugerne i bygning 20C får, udover hjælp, guidning og støtte til at deltage i ovenstående aktiviteter og samvær, hjælp og støtte til at spise, personlig hygiejne og i andre relevante omsorgssituationer ved behov. Huset er opdelt i tre mindre grupper (ca. 5-6 brugere), så hvis du har behov for et mindre og overskueligt tilbud, er bygning 20C måske noget for dig.

Kontakt

Kommunikation og IT - Kellersvej 20C

Kellersvej 20
2860 Søborg
Send digital post

Ledelse

Daglig Leder
Susanne Lundahl Michaelsen
sulumi@gladsaxe.dk
Telefon: 39 57 33 75

Beskæftigelse, Aktivitet og Samvær