Kontaktinfo og åbningstider

Beskæftigelse, aktivitet og samvær – BAS

Kellersvej 7-22

2860 Søborg

ac-kellersvej@gladsaxe.dk

Vores EAN.nr. 5798008695469

Vores CVR.nr. 62 76 11 13

Åbningstider i BAS er alle hverdage fra kl. 8.00 til kl. 15.30.

Daglige ledere træffes mellem kl. 8.00 og kl. 15.00.

 

Områdeleder Torben Nørgaard Nielsen, tlf.nr. 3957 3991

Kellersvej 21 – Service og Beskæftigelsesafdelingen tlf.nr. 3957 3308

 

Daglig leder Susanne Michaelsen, tlf.nr. 3957 3363, mobil 2658 6514

Kellersvej 8A - Struktur & forudsigelighed tlf.nr. 3957 3393

Kellersvej 12 - Krop & bevægelse tlf.nr. 3957 3367

Kellersvej 17 - Kommunikation & IT tlf.nr. 3957 3375

Mosehuset - Sanser & samvær tlf.nr. 3957 3376

 

Daglig leder Marianne Dinesen, tlf.nr. 3957 3362, mobil 2048 8957

Kellersvej 13 - Sansning tlf.nr. 3957 3378

Kellersvej 14 - Seniorliv & kreativitet tlf.nr. 3957 3370

De Grønne Huse - Dyrehold & udeliv tlf.nr. 3957 3380

Café Dukkehuset tlf.nr. 3957 3372

Jobkonsulent Anni Spiele tlf.nr. 3066 7487

 

Praktisk information om BAS