Kontaktinfo og åbningstider

Beskæftigelse, aktivitet og samvær – BAS

Kellersvej 16
2860 Søborg

ac-kellersvej@gladsaxe.dk

Vores EAN.nr. 5798008695469

Vores CVR.nr. 62 76 11 13

Åbningstider i BAS er alle hverdage fra kl. 8.00 til kl. 15.30.

Daglige ledere træffes mellem kl. 8.00 og kl. 15.00.

 

Områdeleder Torben Nørgaard Nielsen, tlf.nr. 39 57 39 91

Kellersvej 21 – Service og Beskæftigelsesafdelingen, tlf.nr. 39 57 33 08

 

Daglig leder Susanne Michaelsen, tlf.nr. 39 57 33 63, mobil 26 58 65 14

Kellersvej 3 - Struktur & forudsigelighed, tlf.nr. 39 57 33 93

Kellersvej 20AB - Bevægelse & Kreativitet, tlf.nr. 39 57 33 67

Kellersvej 20C - IT & Kommunikation, tlf.nr. 39 57 33 75

Mosehuset - Sanser & samvær, tlf.nr. 39 57 33 76

 

Daglig leder Marianne Dinesen, tlf.nr. 39 57 33 62, mobil 20 48 89 57

Kellersvej 13 - Sanser & Samvær, tlf.nr. 39 57 33 78

Kellersvej 18 - Kreativ & Samvær, tlf.nr. 39 57 33 70

Kellersvej 22- Dyrehold & Udeliv, tlf.nr. 39 57 33 80

Café Dukkehuset, tlf.nr. 39 57 33 72

Jobkonsulent Anni Spiele, tlf.nr. 30 66 74 87

 

Praktisk information om BAS