Lukkedage i BAS - 2018

Alle årets helligdage - herudover:

Tirsdag den 1. maj 2018

Fredag den 11. maj 2018 (dagen efter Kr. Himmelfartsdag)

Tirsdag den 5. juni 2018 (Grundlovsdag)

Torsdag den 27. september 2018 og fredag den 28. september 2018 (medarbejderseminar)

Jul/nytår: fra den 22. december 2018 - den 1. januar 2019, begge dage inkl.

 

Herudover afholdes pædagogiske dage i de enkelte huse, disse datoer er ikke fastlagt endnu, men udmeldes med mindst 6 ugers varsel.

Praktisk information om BAS