Sanser & Nærvær - Mosehuset

Mosehuset er for borgere med udviklingshæmning. De fleste brugere af dagtilbuddet sidder i kørestol. Mange brugere har også forskellige fysiske handicaps f.eks. synshandicaps, spasticitet samt epilepsi.

Sansestimuli, samvær og nærvær – MOSEHUSET

Brugerne i Mosehuset

Mosehuset på Kellersvej 10 er for brugere med betydelig og varig nedsat fysisk- og psykisk funktionsevne, fordelt på 2 grupper. 
De fleste brugere af dagtilbuddet sidder i kørestol. En stor del af brugergruppen har forskellige fysiske handicaps f.eks. synshandicaps, spasticitet, epilepsi og alle har udfordringer i forbindelse med sanseintegration.

Aktiviteter og samvær

I Mosehuset arbejder vi primært med sansemotoriske aktiviteter, der stimulerer den vestibulære, proprioceptive og den taktile sans, da brugerne profiterer af disse aktiviteter, grundet sanseintegrations-forstyrrelser. Yderligere har vi fokus på den enkelte brugers arousalniveau, der også kan højnes/sænkes ved hjælp af sansestimuli så som; forskellige typer hængekøjer, flere typer dyner; kugle-, kastanje og fiberdyne, vandseng, sanserum, som kan indrettes efter behov med diverse musik og lysoplevelser, massage af hænder, fødder, fodspa, sensitstol (kuglestol), iPad og touchskærm. Derudover tilbydes forløb i sansehuset på området, pædagogisk massage, børstemassage og klangmassage.
Vi tilbyder også gå- og cykelture (også til kørestolsbrugerne) i nærområdet for oplevelse af vind og vejr, eller en duft- og smagsoplevelse i Café Dukkehuset. Vi har busser tilknyttet BAS til brug for længere ture.

Brugerne i Mosehuset har behov for tæt 1-1 kontakt, hvorfor vi tillægger arbejdet med samvær og nærvær stor værdi. Både i forhold til ovenstående aktiviteter, men også i forholde til at være sammen om det.

Vi har fællesaktiviteter internt i Mosehuset og på tværs af de forskellige huse i BAS. I Mosehuset tilbyder vi fællessang i større og mindre grupper, klangkoncert, historielæsning, busture og samvær i haven.

Vi arbejder i praksis rehabiliterende og tværprofessionelt sammen med pårørende, sygeplejersker, fysioterapeuter og ergoterapeuter, bl.a. med henblik på udarbejdelse af spisevurderinger og sanseprofiler.

Hjælp og støtte

Alle brugere i Mosehuset skal have hjælp og støtte til at spise, tage tøj af og på, personlig hygiejne og have hjælp i mange andre omsorgssituationer. De fleste brugere har ikke verbalt sprog, men kan gøre sig forståelig ved hjælp af kropssprog, mimik og lyde, udpegning på billeder/boardmakers eller har tegn for ja eller nej. Enkelte brugere benytter tegn og forstår tegn-til-tale.

Derudover støtter og arbejder vi rehabiliterende med, at brugernes allerede tillærte færdigheder fastholdes og/eller udvikles. Vores pædagogiske og omsorgsmæssige tilgang er individuelt tilpasset den enkelte bruger.

 

Kontakt

Mosehuset

Kellersvej 10
2860 Søborg
Send digital post

Ledelse

Daglig leder
Susanne Lundahl Michaelsen
sulumi@gladsaxe.dk
Telefon: 39 57 33 76

Beskæftigelse, Aktivitet og Samvær