Struktur & Forudsigelighed

På Kellersvej 8A kommer dagligt 8 brugere i alderen 20-40 år, alle udviklingshæmmede med autismespektrumforstyrrelser (ASF) og/eller andre udviklingsforstyrrelser.

Brugerne

På Kellersvej 8A kommer dagligt 8 brugere, alle mennesker med udviklingshæmning samt autismespektrumforstyrrelser (ASF) og/eller andre udviklingsforstyrrelser. Brugergruppen er i alderen 20-40 år. Fælles for brugerne er, at de alle har brug for et tilbud, hvor struktur og forudsigelighed er gennemgående, ved hjælp af forskellige former for støttesystemer, baseret på brugerens kognitive funktionsniveau og forudsætninger. Brugergruppen kan have problemskabende og udadreagerende adfærd. Brugerne er i nogen grad selvhjulpne, men har konkret behov for støtte og motivation, for at kunne være så selvforvaltende i eget liv som muligt.

Aktiviteter og samvær

Aktiviteter og samvær tilrettelægges ud fra den enkeltes ønsker, (sær)interesser og behov. Mange brugere magter, grundet deres handicap, ikke samvær med andre brugere, og aktiviteter tilrettelægges og udføres med respekt herfor. Dog arbejder vi med udvikling af brugernes sociale kompetencer og relationer til andre ved hjælp af bl.a. spil og kreative aktiviteter man kan være sammen om.

Vi er ude af huset dagligt, på gå-, bus- og cykelture og for nogles vedkommende på tur med offentlige transportmidler. Der spilles spil, høres musik, ses film og laves kreative ting. Herudover har enkelte brugere, som led i strukturen, arbejdsopgaver der udføres i løbet af dagen.

Hjælp og støtte

Brugerne anvender relevante støttesystemer, hvor dagsstrukturen er tilpasset den enkelte. Disse er sammensat ved hjælp af f.eks. board-maker, fotos eller piktogrammer. Vi understøtter ved behov, med tegn til tale.

Overordnet tilstræber vi at nedbringe den enkeltes stress- og evt. angstniveau, ved hjælp af Low Arousal- tilgangen. Dette kan komme til udtryk i form af afskærmning, at medarbejderens krops- og verbale sprog udstråler ro, rutiner og forudsigelighed. Herudover er lokaler, så vidt muligt, indrettet med samme tilgang; akustikregulering, farvevalg, o.l.  Vi har lokaler, hvortil brugerne kan trække sig tilbage ved behov.

Der ydes også hjælp og støtte til personlig hygiejne, samt andre praktiske gøremål.

Kellersvej 8A har et særligt skærmet miljø med plads til to brugere.

Kontakt

Struktur & forudsigelighed

Kellersvej 8A
2860 Søborg

Ledelse

Daglig leder
Susanne Lundahl Michaelsen
sulumi@gladsaxe.dk
Telefon: 39 57 33 92

Beskæftigelse, Aktivitet og Samvær