Cathrinegården

Cathrinegården er et botilbud med plads til 23 voksne med handicap, der har brug for socialpædagogisk støtte og hjælp i hverdagen.

Cathrinegården

Kellersvej 8-10

Kellersvej 8-10 er botilbud til voksne borgere med fysisk og/eller psykisk nedsat funktionsevne.

Kellersvej 8-10

Kellersvej 6

Kellersvej 6 er et specialiseret længerevarende botilbud, som henvender sig til voksne borgere med diagnoser inden for autismespektrumforstyrrelser.

Kellersvej 6

Skovdiget

Skovdiget er et botilbud med plads til fem beboere med infantil autisme. De kan klare sig selv med støtte fra personalet.

Skovdiget

Kontakt

Takstfinansierede døgndækkede botilbud

Kellersvej 7
2860 Søborg

Ledelse

Områdeleder
Tonie Hansen
Telefon: 39 57 37 85

Handicaptilbud