Cathrinegården

Cathrinegården er et botilbud med plads til 23 voksne med handicap, der har brug for socialpædagogisk støtte og hjælp i hverdagen.

Cathrinegården

Kellersvej 8-10 / Kellersvej 9-19

Kellersvej 8-10/ Kellersvej 9-19 er botilbud til voksne borgere med fysisk og/eller psykisk nedsat funktionsevne.

Kellersvej 8-10 / Kellersvej 9-19

Kellersvej 6

Kellersvej 6 er et specialiseret længerevarende botilbud, som henvender sig til voksne borgere med diagnoser inden for autismespektrumforstyrrelser.

Kellersvej 6

Skovdiget

Skovdiget er et botilbud med plads til fem beboere med infantil autisme. De kan klare sig selv med støtte fra personalet.

Skovdiget

Kontakt

Takstfinansierede døgndækkede botilbud

Kellersvej 16
2860 Søborg
Send digital post

Ledelse

Områdeleder
Tonie Hansen
Telefon: 39 57 37 85

Handicaptilbud