Bolig, beliggenhed og indretning

Botilbuddet Kellersvej 6 er et moderne byggeri fra 2011 bestående af fire boenheder, hvor der bor 24 borgere - seks i hvert hus. De fire boenheder kaldes hus A, B, C og D. Huset er bygget efter lavenergiprincipper, hvilket blandt andet ses ved, at der er græs på taget samt solcelleenergi. Huset er på nogle områder specialindrettet til mennesker med særlige behov - der er fx indlagt lysdæmpning, brugt slidstærke materialer og indretningen er afdæmpet i farvevalg.

Området på Kellersvej er et større naturskønt område, som ud over Kellersvej 6 består af botilbuddene Kellersvej 8-10 / Kellersvej 9-19, et stort beskæftigelses-, aktivitet- og samværstilbud, en stor fælles sal, kontorfaciliteter, gartneri og specialterapi. Til botilbuddene er der desuden tilknyttet et ambulatorie med læger og sygeplejersker.

Området ligger op til Buddingevej og med passage omkring Gammelmosen hen til Bank-Mikkelsens Vej i Gentofte. Botilbuddet ligger tæt på et busstoppested (linje 300S) og tæt på Buddinge Station. Motorvejsafkørsel (E47/Buddinge) er ligeledes tæt på, og der er ikke langt til indkøbsmuligheder.

Boligerne er opført efter almenboliglovens §105 med støtte efter serviceloven. Det er borgernes handlekommune, der visiterer til botilbud efter henholdsvis serviceloven og almenboligloven (jf. pkt. venteliste og ansøgning).

Borgere, som tilbydes bolig i botilbud efter almenboliglovens §105 er ”almindelige” lejere. Lejeforholdet reguleres ved en lejekontrakt, og man betaler husleje i henhold til lejekontrakten (jf. priser og servicepakker). Husleje i boliger efter almenboligloven fastsættes som balanceleje, dvs. at der skal være balance imellem afdelingens indtægter og udgifter. Reglerne er fastsat i lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger.

Muligt at søge om boligstøtte

Der kan ansøges om boligstøtte, jf. lov om individuel boligstøtte § 1.

Mennesker med handicap, der visiteres til en særlig bolig (fx almen ældrebolig med støtte efter servicelovens § 85), har i visse situationer mulighed for at modtage forhøjet boligstøtte, jf. boligstøttelovens § 14, stk. 6. Bestemmelsen er gældende for personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, har behov for en særlig bolig, men som ikke er i stand til at betale huslejen i den særlige bolig.

Boligselskabet FSB er administrator af boligerne på Kellersvej 6. De står for boligopkrævninger, vand og elaflæsning mv.

Der er fælles gårdhave/have, som frit kan benyttes (også sammen med gæster). Til hver lejlighed er der en terrasse, som man selv skal sørge for vedligeholdelse af. Indimellem sker det at gartnerne sørger for klip af hæk mv. eller en borger i nyttejob, arbejdsprøvning eller lignende gør det. Men det påhviler den enkelte selv at stå for det (betale, hvis man selv eller familien ikke kan hjælpe).

Boligerne er på henholdsvis 35,1 og 39,2 m2 og består af soveværelse med skillevæg til en stue og eget badeværelse. Fra boligens stue er der udgang til egen have og terrasse, og fra entréen er der udgang til fællesarealerne. Det er borgernes eget ansvar at indrette egen bolig og haver.

Borgerne må ryge i deres egen bolig eller udenfor - væk fra indgange til fællesarealer. Gæster må ryge i borgernes bolig, hvis borgerne giver dem lov, men vi opfordrer alle til at ryge udenfor. Borgerne må ikke ryge i boligen, når personalet er tilstede for at hjælpe og 10 min. før hjælp gives, skal der derfor luftes godt ud. 

Alle fællesrummene er røgfri og personalet må ikke ryge i arbejdstiden og på matriklen.

Husene har fælles køkkenalrum og opholdsstue. I fællesarealerne bliver indretningen drøftet på husmøder. Personalet er ansvarlige for at præsentere mulighederne og for at træffe beslutninger, som tilgodeser de forskellige behov og ønsker.

Kontakt

Kellersvej 6ABD

Kellersvej 6
2860 Søborg
Send digital post

Ledelse

Daglig leder
Tina Jonassen
tinjon@gladsaxe.dk
Telefon: 39 57 33 40
28 40 04 97

Kellersvej 6C

Kellersvej 6
2860 Søborg
Send digital post

Ledelse

Daglig leder
Eva Jacobsen
evemja@gladsaxe.dk
Telefon: 20 11 58 62

Kellersvej 6