Kellersvej 8-10 / Kellersvej 9-19

Kellersvej 8-10 er et døgndækket botilbud med plads til 85 borgere med moderat til svær grad af udviklingshæmning.

Fremtidens boliger

I midten af september 2019 åbner Levegruppe 17-19 med i alt 26 lejligheder, fordelt ligeligt mellem de to levegrupper. Botilbuddet henvender sig til voksne borgere med udviklingshæmning. Der kan være både psykiske og fysiske lidelser, epilepsi, sansehandicap og kommunikative udfordringer. Personalet er højt specialiseret i at tilbyde pædagogiske, kommunikative og sundhedsfaglige indsatser med intensiv tilknytning af sygeplejersker i lokalt ambulatorium på matriklen.

Botilbuddet 9-19 administreres af Boligselskabet FSB.

Læs mere her.

Målgruppen

Kellersvej 8-10 / Kellersvej 9- 19 er et døgndækket botilbud, som er særligt kompetent til at varetage borgere med udviklingshæmning med forskellige ledsagehandicap som fx demens og epilepsi.

Det forventes, at alle, der bor på Kellersvej 8-10 / Kellersvej 9-19, har et fire-fem dages dagtilbud.

Borgerne har alle behov for, at der i de vågne timer, er medarbejdere ansat, som kan guide dem gennem dagen. Nogle af borgerne har også en udfordrende/uhensigtsmæssig adfærd, som betyder, at medarbejderne sørger for at afskærme borgeren og nedtrappe konflikter.

Alder: fra 18 år og op.

Faglige metoder

Den faglige tilgang er en individuel pædagogisk indsats funderet i Low arousal tilgangen. Low arousal er baseret på tanken om, at mennesker, der kan handle hensigtsmæssigt sammen med andre, gør det. Livshjælperne har ansvaret for borgernes adfærd: Vi skal smitte med ro i stedet for at stresse borgerne med affektudsving. Der er ingen positiv læring i konflikter for borgere med udviklingsforstyrrelser. Tillidsbaserede relationer mellem borger og personale er afgørende for, at borgerne kan være trygge og trives.

Der arbejdes løbende på at sikre selvbestemmelse og medindflydelse ved hjælp af Rød-Gul-Grøn-metoden. 

Faglig udredning af den enkelte borger med udarbejdelse af delmålsplaner, statusbeskrivelse og samarbejdsaftaler. Der følges løbende, og minimum en gang pr. måned, op på aftalte indsatser.

Værdier og normer

Vi har en anerkendende og ressourceorienteret tilgang med afsæt i rehabilitering. Vi arbejder med at styrke borgerens handlekraft og selvværd med udgangspunkt i, hvad et menneske kan selv - det skal denne selv. Vi lægger vægt på at skabe rammerne for en tryg tilværelse, hvor gensidig respekt og værdighed vægtes i dagligdagen. Der arbejdes ud fra en helhedsorienteret bred faglig vinkel, med udgangspunkt i den enkelte borgers individuelle funktionsniveau og behov. Borgerens ønsker og behov for omsorg og indflydelse på eget liv tilgodeses i videst mulig omfang.

Et andet formål er at støtte/udvikle borgeren i egen bolig og samtidig at støtte den enkelte i at indgå i grupper under hensyntagen til fællesskabet.

 

Dagligdagen på Kellersvej 8Dagligdagen

Dagligdagen foregår i hjemlige og hyggelige rammer. Måltiderne tilberedes i huset af personalet. Borgerne deltager i daglige aktiviteter som madlavning, borddækning, opvask efter eget ønske og evne. Personalet motiverer til at deltage, da vi mener, at deltagelse fremmer livskvalitet. Vi arbejder for et roligt miljø med respekt og værdighed for det enkelte menneske. I samarbejde med den enkelte borger, sørger vi for at tilrettelægge dagligdagen, så borgeren kan leve et hverdagsliv ud fra egne ønsker og behov. Vi samarbejder med borgerens pårørende og venner og hjælper borgerne med at fastholde og udvikle deres personlige netværk.

De fleste borgere har et aktivitetstilbud fire dage om ugen eller et halvdagstilbud fem dage om ugen. Enkelte har valgt at gå på pension og har derfor ikke et dagtilbud længere.

Vi holder en årlig sommerfest i juni. Desuden afholdes to pårørendearrangementer i løbet af sommeren og ved juletid.

Vi tilbyder forskellige former for ferie, planlagt efter borgernes behov. Det kan være en tur i sommerhus, på musikfestival eller en-dagsture. 

Fritidsaktiviteter

Borgerne får støtte til at tilmelde sig fritidsaktiviteter, kurser og lignende, hvis de har ønske herom. Sædvanligvis har borgerne brug for at hvile efter dagsaktivitet, hvorefter de forventes at indgå i dagligdagens aktiviteter såsom indkøb, madlavning, oprydning i hjemmet, når det er meningsfuldt for den enkelte.

Hvis der er tid om eftermiddagen / aftenen, tilbydes der gåture i området med personaleledsagelse. Som udgangspunkt er det muligt i weekenderne at tage på tur med personalestøtte i henhold til den normering, som huset har. Udflugtsmålet bestemmes på skift af borgernes selv på beboermøder.

Personale

På botilbuddet består personalesammensætningen af fire daglig ledere, pædagoger, social- og sundhedshjælpere, samt ufaglærte pædagogmedhjælpere.

Fastansat personale arbejder hver anden weekend og enkelte hver tredje weekend. Derudover er der ansat vikarer i tilfælde af ferie, kursus, efteruddannelse, sygdom eller lignende. Om natten er der vågen nattevagt, der tilser borgerne regelmæssigt.

Der er endvidere tilknyttet specialtandpleje samt et ambulatorium, hvor der er ansat læger og sygeplejersker.

Kontakt

Kellersvej 8BCD

Kellersvej 8
2860 Søborg
Send digital post

Ledelse


Tine Maribo Jensen
tineje@gladsaxe.dk
Telefon: 39 57 37 79
20 25 69 80

Kellersvej 9BCD

Kellersvej 9B
2860 Søborg
Send digital post

Ledelse


Lene Voss Marker
levoma@gladsaxe.dk
Telefon: 39 57 37 97

Kellersvej 24, st

Kellersvej 10
2860 Søborg
Send digital post

Ledelse


Lone Svendsen
lonste@gladsaxe.dk
Telefon: 39 57 37 49

Kellersvej 24, 1

Kellersvej 1
2860 Søborg
Send digital post

Døgndækkede botilbud