Støtte-kontaktperson

En støtte-kontaktperson kan hjælpe dig med bevare eller skabe sociale kontakter, hvis du har brug for det.

Støtte-kontaktperson

Ledsageordning

Et ekstra tilbud til dig med handicap. Ordningen erstatter ikke anden hjælp for eksempel praktisk hjælp i hjemmet.

Ledsageordning

Specialundervisning for voksne

Her kan du læse mere om muligheden for at modtage specialundervisning for voksne med specielle vanskeligheder,

Specialundervisning for voksne

Boligindretning

Her kan du læse mere om muligheden for, at få hjælp til at indrette din bolig så den passer bedre til dine behov.

Boligindretning

Borgerstyret personlig assistance

Med Borgerstyret Personlig Assistance-ordningen kan du få indflydelse og kontrol over din hjælp.

BPA-ordningen

Få post til døren

Hvis du har svært ved at komme ud til din postkasse, kan du søge om at at få din post leveret til døren.

Få post til døren

Telefonisk rådgivning for borgere med udviklingshæmning

Hvis du har brug for omsorg eller beroligelse, kan du kontakte Telefonrådgivningen.

Rådgivning for borgere med udviklingshæmning

Selvbetjening

Betjen dig selv på nettet

Psykiatri og handicap

Søg om post til døren

Søg om post til døren

Bestil flextrafik

Her kan du bestille din rejse, hvis du har et særligt behov for individuel transport som fx handicapkørsel eller åben flexkørsel.

Bestil flextrafik

Bestil flextrafik

Her kan du bestille din rejse, hvis du har et særligt behov for individuel transport som fx handicapkørsel eller åben flexkørsel.

Bestil flextrafik

Søg om at stemme hjemme

Søg om at stemme hjemme

Søg ledsage­ordning

Er du mellem 12 og 67 år, og har du et fysisk eller psykisk handicap, kan du søge om at blive ledsaget 15 timer om måneden. Ordningen fortsætter, efter du er fyldt 67 år.

Søg ledsageordning

Søg ledsage­ordning

Er du mellem 12 og 67 år, og har du et fysisk eller psykisk handicap, kan du søge om at blive ledsaget 15 timer om måneden. Ordningen fortsætter, efter du er fyldt 67 år.

Søg ledsageordning

Søg ansættelse til pasning af nærtstående

Søg ansættelse til pasning af nærtstående

Søg udvidet helbredstillæg

Du kan her søge udvidet helbredstillæg til briller, tandprotese og fodbehandling.

Søg udvidet helbredstillæg

Søg udvidet helbredstillæg

Du kan her søge udvidet helbredstillæg til briller, tandprotese og fodbehandling.

Søg udvidet helbredstillæg

Helbredstillæg – Refundering af udlæg

Du kan her søge om at få refunderet udlæg i forbindelse med almindeligt eller udvidet helbredstillæg.

Søg refundering af udlæg for helbredstillæg

Helbredstillæg – Refundering af udlæg

Du kan her søge om at få refunderet udlæg i forbindelse med almindeligt eller udvidet helbredstillæg.

Søg refundering af udlæg for helbredstillæg

Udvidet helbredstillæg med fuldmagt

Du kan her søge udvidet helbredstillæg til tandproteser, briller og fodbehandling, på vegne af pårørende eller nærtstående, som ikke kan få tilskud til efter sundhedsloven.

Søg udvidet helbredstillæg med fuldmagt

Udvidet helbredstillæg med fuldmagt

Du kan her søge udvidet helbredstillæg til tandproteser, briller og fodbehandling, på vegne af pårørende eller nærtstående, som ikke kan få tilskud til efter sundhedsloven.

Søg udvidet helbredstillæg med fuldmagt

Helbredstillæg – Refundering af udlæg med fuldmagt

Du kan her på vegne af pårørende eller nærtstående søge om at få refunderet udlæg i forbindelse med almindeligt eller udvidet helbredstillæg.

Søg refundering af udlæg med fuldmagt

Helbredstillæg – Refundering af udlæg med fuldmagt

Du kan her på vegne af pårørende eller nærtstående søge om at få refunderet udlæg i forbindelse med almindeligt eller udvidet helbredstillæg.

Søg refundering af udlæg med fuldmagt

Udvidet helbredstillæg - erklæring fra optiker

Som optiker og øjenlæge kan du her sende en erklæring til kommunen, når en kunde/patient ansøger om udvidet helbredstillæg.

Indsend erklæring fra optiker

Udvidet helbredstillæg - erklæring fra optiker

Som optiker og øjenlæge kan du her sende en erklæring til kommunen, når en kunde/patient ansøger om udvidet helbredstillæg.

Indsend erklæring fra optiker
Handicaptilbud