Boligindretning

Gladsaxe Kommune yder hjælp til indretning af boliger til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Hvad kan jeg få hjælp til?

Hjælpen omfatter indretning af boligen, som er nødvendig for at gøre denne bedre egnet. Der kan være tale om opsætning af gelænder/greb, fjernelse af dørtrin, eller ændring af adgangsforhold.

Kan jeg få hjælp til istansættelse?

Der kan ikke ydes hjælp til boligindretning, som alene eller overvejende har karakter af istandsættelse, almindelig vedligeholdelse eller modernisering.

Hvordan bliver min ansøgning vurderet?

Beslutning om bevilling træffes på baggrund af en konkret vurdering af den enkeltes behov. Kommunens ergoterapeuter vil i den forbindelse, efter aftale, aflægge et besøg hjemmet.

Hvis jeg har brug for en større ombygning?

Ved behov for større boligindretninger, for eksempel tilbygning eller større ombygninger, vil det indgå i vurderingen, om der kan findes alternative løsninger, eventuelt flytning til en bedre egnet bolig. Er der tale om en ejerbolig, hvor boligindretningen medfører en forøgelse af boligens værdi, ydes hjælpen som et rente- og afdragsfrit lån, der forfalder til betaling ved ejerskifte. 

Kontakt

Hjælpemiddelgruppen

Rådhus Alle 3
2860 Søborg
Telefon: 39 57 60 86
Send digital post

Telefontider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Særlig hjælp til handicappede