Få post til døren

Hvis du har en funktionsnedsættelse eller et handicap, som gør det svært at komme ud til postkassen, kan du få bragt posten til din dør.

Det er kommunen, der skal afgøre om du er berettiget til post til døren. Kommunen giver herefter PostNord besked, hvis du skal have din post bragt helt til døren.

Du kan læse mere om reglerne om post til døren på Trafik- og Byggestyrelsens hjemmeside, som du kan finde et link til nederst på siden. Der er også et link til Borger.dk, hvor du kan ansøge om at få post til døren.
Du kan også henvende dig på posthuset, hvor du kan få mere information.

Hvordan foregår ansøgning

Post til døren er ifølge loven en personlig ret. Det har ingen betydning, om andre i husstanden, end ansøger selv kan hente post.

Hvis du ikke får hjælp i henhold til serviceloven og sundhedsloven, eller i øvrigt ikke er kendt af Social- og Sundhedsforvaltningen, vil vi bede om dokumentation for behovet for at få post til døren. Det kan for eksempel ske ved en lægeerklæring, som du selv skal betale for.

Hvis du i forvejen modtager hjælp fra kommunen, i henhold til serviceloven eller sundhedsloven, vil afgørelsen være bygget på dette.

Hvis du vil klage

Du skal have en skriftlig afgørelse, også hvis du får afslag. Hvis du ikke reagerer, vil sagen blive henlagt.

Beder du om at få sagen genoptaget, skal du sende dokumentation for din funktionsnedsættelse til kommunen. Det kan være en lægeerklæring, som du selv betaler for. 

Særlig hjælp til handicappede