Ledsageordning

Ledsageordningen er en ekstra tilbud til personer med handicap, derfor erstatter ordningen ikke anden hjælp, for eksempel praktisk hjælp i hjemmet.

Er du mellem 12 og 67 år, og har du en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, kan du søge om en ledsageordning. Hvis du har fået tildelt ledsageordningen, inden du er fyldt 67 år, kan du fortsat benytte ordningen, når du er fyldt 67 år.

Hvis du har et større behov for assistance i hverdagen, kan du søge om den udvidede hjælpeordning. Læs mere om denne ordning på siden Borgerstyret Personlig Assistance (BPA). 

Kan jeg selv vælge min ledsager?

Du har ret til selv at udpege en person til at fungere som ledsager. Dog må det ikke være en forælder, en ægtefælle, eller et lignende nærtstående familiemedlem. Der kan i meget sjældne tilfælde gives dispensation, f.eks. i tilfælde hvor der er tale om svær demens. 

Din ledsager skal helst have interesse eller erfaring i at arbejde med personer med handicap. Ved valg af ledsager, bliver der også lagt vægt på, at du og ledsageren har fællesinteresser. Kommunen skal godkende og ansætte din ledsager.

Hvor mange timer kan jeg have en ledsager?

Med ledsagerordningen kan du få 15 timers ledsagelse om måneden, til formål du selv bestemmer. Selvom du ikke bruger de 15 timers ledsagelse om måneden, vil timerne der er i overskud ikke gå tabt. Inden for en periode på seks måneder har du mulighed for at spare op til 90 timer sammen. Du kan dog ikke bruge dine ledsagertimer på forskud.

Ansøg om ledsageordning

Nederst på siden kan du finde et link til Borger.dk, hvor du kan ansøge om ledsagelse. På Borger.dk kan du også finde en guide der vil hjælpe dig igennem ansøgningen.

Hvis du vil klage

Hvis du ikke er enig i afgørelsen, skal du klage til kommunen inden fire uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Uvildig rådgivning

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet, DUKH, kan give dig uvildig rådgivning, hvis din sag ikke forløber som du ønsker, eller du føler dig uretfærdigt behandlet. Du kan finde et link til DUHK nederst på siden.

Særlig hjælp til handicappede