Specialundervisning for voksne

Som voksen med specielle vanskeligheder har man mulighed for at bruge tilbuddet om specialundervisning.

Specialundervisning

Specialskoler er skoler eller undervisningsinstitutioner, der helt eller delvist tilbyder undervisning til elever med specielle vanskeligheder.

Ønsker du specialundervisning

Hvis du vil have specialundervisning, skal du tale med din sagsbehandler om det først. Kriteriet for at modtage specialundervisning bygger altid på en individuel vurdering.

Særlige sager

Hvis afgørelsen skal koordineres med andre afdelinger kan sagsbehandlingstiden i nogle situationer tage længere tid. Det kan fx være sager om:

Kontakt

Hjælpemiddelgruppen

Rådhus Alle 3
2860 Søborg
Telefon: 39 57 60 86
Send digital post

Telefontider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Særlig hjælp til handicappede