Telefonrådgivning for borgere med udviklingshæmning

Telefonrådgivningen er et tilbud til borgere med udviklingshæmning, som bor i eget hjem og har brug for omsorg og beroligelse, for eksempel på grund af angst eller ensomhed. Du kan som pårørende også benytte dig af tilbuddet.

Telefonrådgivning

Telefonrådgivningen holder til på Cathrinegården, som er et botilbud for voksne borgere med handicap. 

Åbningstider

Du kan ringe på hverdage fra klokken 16.00 - 07.00 og hele døgnet på lørdage, søndage og helligdage.
Telefonnummeret er 21 49 01 76.

Telefonrådgivning (printversion)

Særlig hjælp til handicappede