Buddinge Botræningstilbud

I Buddinge Botræningstilbud er der seks lejligheder målrettet borgere med autismespektrumforstyrrelser. Her træner borgerne de forskellige færdigheder, der kræves for at bo for sig selv i sin egen bolig.

Pædagogiske mål

Målet for det pædagogiske arbejde er at tilrettelægge et forløb af midlertidig karakter. Målet er, at borgerne bliver i stand til at flytte i en permanent og mere selvstændig boligform med mindre støtte. I den pædagogiske indsats lægges vægt på det individuelle træningsbehov i almindelig daglig levevis, såsom indkøb, tøjvask og økonomi.

Bolig, beliggenhed og indretning

Botræningstilbuddet er beliggende i en almindelig opgang i Søborg. Tilbuddet er fordelt på to etager; i underetagen er der spisekøkken, fire værelser samt to fælles badeværelser. På overetagen findes der to værelser og et fælles badeværelse.

Dagligdagen

De fleste af borgerne på Buddinge Botræningstilbud er i gang med et uddannelsesforløb eller har et dagtilbud. Det forventes, at du har lyst til og mod på at øve og udvikle sociale færdigheder. Vi laver mad i fællesskab og spiser også sammen nogle af dagene. Du skal have dine egne møbler med, når du flytter ind hos os.

Brug af IT-værktøjer forventes at indgå som et naturligt redskab i hverdagen.

Værdier og normer

Vejlederne fra Socialpædagogisk træning og støtte giver dig den støtte, du har behov for. Det er meningen, at støtten skal give dig kompetencer og færdigheder, så du selv kan klare daglige gøremål og opbygge samt vedligeholde et socialt samspil med andre.

Hvad er fokus?

Vores team af vejledere har en særlig indsigt i autismespektrumforstyrrelser. Vi benytter redskaber, som målrettet er udviklet til målgruppen. Vi har fokus på specielt tilrettelagte aktiviteter, træning, rehabilitering, kontinuitet og genkendelighed.

Dit ophold på Buddinge Botræningstilbud er opdelt i tre perioder:

  • En indflytningsperiode
  • En træningsperiode
  • En udflytningsperiode

Få mere af vide

Har du lyst til at høre mere om Buddinge Botræningstilbud, så kontakt:

Socialpædagogisk træning og botilbud uden døgndækning - SB
Kellersvej 12, 1.sal 2860 Søborg
Tlf.nr. 39 57 39 92

Kontakt

Socialpædagogisk træning og botilbud uden døgndækning

Kellersvej 12
2860 Søborg
Telefon: 39 57 39 92
handicaptilbud@gladsaxe.dk
Send digital post

Socialpædagogisk vejledning