Ellekilde

Her kan du læse om botilbuddet Ellekilde; om beliggenheden, borgerne, værdier og normer, samt hvordan der føres tilsyn med stedet og kvalitetsundersøgelser.

Borgere og vejledere

Ellekilde er et §85-botilbud under Socialpædagogisk træning og botilbud uden døgndækning (herefter SB) til syv borgere med udviklingshæmning. Borgerne har et funktionsniveau, så de kan klare sig selv med støtte fra vejledere. Således er der ikke vejledere om natten. 

Bolig, beliggenhed og indretning

Ellekilde ligger i et stille villakvarter tæt på Lyngby, Bagsværd og Søborg. Ellekilde er bygget som et rækkehus og består at syv selvstændige to–værelses lejligheder på ca. 45 kvadratmeter med eget køkken og bad samt udgang til egen terrasse og fælleshave. Der er tilhørende fællesarealer, som kan benyttes til mange forskellige formål. Lige nu er det mest måltiderne, som nydes i fællesstuen/køkkenet.

Værdier og normer

Det enkelte menneske er værdifuldt i sig selv og skal leve et værdigt og indholdsrigt liv. Der skal være mulighed for dialog, udvikling og aktivitet både individuelt og socialt.

Derfor er respekt, tolerance og rummelighed en selvfølge i hverdagen, hvor den enkelte kan føle sig tryg i forhold til egne ønsker og behov.

SB har vejledere, der kan yde hjælp, omsorg og støtte til udvikling og vedligeholdelse af færdigheder hos beboerne.

I Ellekilde lægges vægt på sund kost, motion, glade stunder og det værdifulde liv for den enkelte borger.

Som borger i Ellekilde er mulighederne store og begrænsningerne små. Der skabes muligheder for reel selv- og medbestemmelse. Det betyder for den enkelte, at der kan vælges fritidsinteresser, ønsker til arbejde og andre store beslutninger i livet. Som det er med livets valg, så forpligter det at kunne vælge, og derfor har Ellekilde blandt andet husmøder og ansvarsområder, hvor alle borgerne her har forskellige opgaver og muligheder for at fortælle, hvad de har på hjertet.

Dagligdagens rytme

Vi køber ind i nærområdet hver dag til fællesmadlavning med borgerne og vejledere. Der er fællesansvarsområder, som går på skift, herunder bl.a. borddækning, opvask, madplaner og oprydning af aviser. De fleste af borgerne her har et dagtilbud fire gange om ugen og går i klub et par gange om ugen. Borgerne her har en "hjemmedag" hvor praktiske gøremål ordnes. En gang ugentligt er der husmøde, hvor stort som småt er på dagsordenen og hvor næste uge planlægges.

Der er tradition for mange forskellige aktiviteter i løbet af året såsom forårstur, sommerfest, julehygge, fødselsdagsfester, teaterbesøg m.m.

Øvrige oplysninger

Ellekildes vejledere er tilknyttet SB. Vi arbejder ud fra et rehabiliterende perspektiv. Målsætningen i samarbejde med borgerne er at sikre bedre livskvalitet og udvikling for den enkelte.

For borgerne i Ellekilde arrangeres der som udgangspunkt en årlig ferietur i Danmark i op til fem hverdage (med personaledækning). Borgerne betaler egne udgifter til turen. Alle borgerne er med til at bestemme, hvor de gerne vil hen på ferie.

Borgerne modtager støtte efter Lov om Social Service §85, og boligen er opført efter §105 i Lov om almen boliger. 

Kontakt

Socialpædagogisk træning og botilbud uden døgndækning

Kellersvej 12
2860 Søborg
Telefon: 39 57 39 92
handicaptilbud@gladsaxe.dk
Send digital post

Socialpædagogisk vejledning