Handicapbil

Hvis du har varigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne kan vi rådgive dig og yde økonomisk støtte til en bil.

Økonomisk støtte til en bil

Hvis du har varigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne, kan du søge kommunen om støtte til en bil.

Din funktionsnedsættelse skal være af en så væsentlig grad, at du er afhængig af en bil for at:

  • opnå eller fastholde et arbejde
  • gennemføre en uddannelse
  • deltage i aktiviteter

Vi vil vurdere din ansøgning ud fra en samlet vurdering af dit helbred, dine sociale forhold og din evne til at færdes, fx din gangdistance. Desuden vurderer vi, om dit transportbehov kan dækkes bedre på anden vis, fx individuel handicapkørsel.

Rentefrit lån med inden for en ramme

Støtten bliver givet som et rentefrit lån inden for en ramme på 183.000 kr. (2017). Hvis din nedsatte funktionsevne gør, at det er nødvendigt at købe en større bil, end det almindelige lån dækker, kan du søge om et ekstra rente- og afdragsfrit tillægslån, som svarer til den dyrere bil.

Du kan også søge om tilskud til automatgear, som kan gives, hvis:

  • bilen er under et år gammel
  • bilen er indrettet med automatgear fra fabrikken.

Tilskuddet til automatgear er på maksimalt 25.397 kr. (2017).

Dine økonomiske forhold har ikke betydning for, om du kan få støtte til køb af en bil eller for lånets størrelse. Men dine økonomiske forhold har betydning for, hvor stor en del af lånet, du skal tilbagebetale. Støtten er skattefri.

Du søger om støtte til bil i kommunen.

Næderst på siden i en blå boks kan du læse mere om støtte til bil hos Den Uvildige Konsulentordning for Handicappede, DUKH.

Bil til forældre og plejeforældre

Forældre og plejeforældre til et barn med handicap kan også søge om støtte til køb af en bil grundet barnets handicap. Forældrene/plejeforældrene kan søge støtte til bil på vegne af barnet, men det er barnet, der skal fremstå som ansøger. Derfor er det også barnets funktionsevne, kørselsbehov mv., der er afgørende for, om I kan få støtte til køb af en bil.

Børne og Socialministeriets hjemmeside og i guiden fra Den Uvildige Konsulentordning for Handicappede - DUKH - kan du læse om reglerne for støtte til bil.

Ansøg om parkeringskort for personer med handicap

Personer med nedsat funktionsevne og kort gangdistance kan købe et handicapparkeringskort. Det giver mulighed for at parkere på et offentligt område i længere tid og flere steder, end andre bilister må. På private parkeringspladser, fx ved et indkøbscenter, gælder andre regler.

Parkeringskortet er personligt og udstedes til såvel børn som voksne med handicap. Kortet skal ligge synligt i forruden på bilen.

Ansøgningsskemaet til parkeringskort 

Du skal bruge et særligt ansøgningsskema, som du kan hente på Danske Handicaporganisationers hjemmeside. Du selv, samt din egen læge eller en hospitalslæge, skal udfylde skemaet og sende det med et foto til Danske Handicaporganisationer. På baggrund af din ansøgning afgør Danske Handicaporganisationers Brugerservice, om du kan købe et parkeringskort.

Et parkeringskortet er gyldigt i ti år, hvis din eller dit barns funktionsevne ikke forbedres væsentligt. Læs mere og se priser på Danske Handicaporganisationers hjemmeside, der er link til hjemmesiden i en blå boks nederst på siden.

Storebælt Handicap

Du kan søge om at få rabat, når du skal køre over Storebæltsbroen. Det hedder Storbælt Handicap. Prisen for en enkelttur med rabat er 182,40 kr. (2017).

Oven i de 5 procent BroBizz-rabat, som alle kan få, kan du som borger med handicap få yderligere 20 procent rabat (2017).

  • Du skal først have en BroBizz-aftale. Det koster 200 kr. (2017) i depositum.
  • Derefter søger du om en Storebælt Handicap-aftale hos Danske Handicaporganisationer.

Kontakt

Hjælpemiddelgruppen

Rådhus Alle 3
2860 Søborg
Telefon: 39 57 60 86
Send digital post

Telefontider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Hjælpemidler