Rådgivning om hjælpemidler

Borgere med en varig lidelse eller et handicap kan få stillet hjælpemidler til rådighed af kommunen. Har du brug for hjælpemidler i en midlertidig periode, bliver de stillet til rådighed af sygehuset.

Du kan få bevilliget hjælpemidler, så du kan få mulighed for at føre en så normal og selvstændig tilværelse som muligt. Bevillingen træffes på baggrund af en faglig vurdering af dit behov. Visitationen, der skal indstille dig til hjælpemidler vil efter aftale besøge dig i dit hjem.

Frit valg

Hvis du opfylder betingelserne for at få støtte til hjælpemidler eller boligindretning, har du to muligheder:

  • Benytte kommunens tilbud om hjælpemiddel eller boligindretning
  • Benytte retten til frit at vælge et andet produkt, mod betaling af en eventuel merpris

Der er ikke frit valg, hvis vi kan stille et hjælpemiddel til rådighed, der er identisk med det hjælpemiddel, du selv har valgt. Arbejdsredskaber eller plejehjælpemidler er heller ikke omfattet af frit valg. 

Udstilling af hjælpemidler

I Hjælpemiddeldepotet er der mulighed for at se og afprøve et udvalg af de mest almindelige hjælpemidler. Kun onsdage mellem kl. 10-12.

I hjælpemiddeldatabasen kan du se hvad der findes af hjælpemidler på markedet.

Afhentning af hjælpemidler

Du og dine pårørende har mulighed for selv at hente eller aflevere visiterede hjælpemidler på Hjælpemiddeldepotet. Du kan komme alle hverdage mellem kl. 8-10. Du skal dog huske at der skal være lavet en køreseddel.

Specialrådgivning om hjælpemidler hos Falck

Vi har indgået aftale med Falck Hjælpemidler om specialrådgivning om hjælpemidler. Har du behov for at besøge Falck Hjælpemidler, eller har du behov for generel rådgivning og vejledning, kan du kontakte en terapeut fra Falck Hjælpemidler for en aftale. Kontaktinformationer til en terapeut hos Falck Hjælpemidler findes via Falcks hjemmeside her: http://www.falckhm.dk/kontakt/medarbejdere/.

Kontakt

Hjælpemiddelgruppen

Rådhus Alle 3
2860 Søborg
Telefon: 39 57 60 86
Send digital post

Telefontider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Hjælpemidler