Særlig hjælp til psykisk syge

Vil du vide mere om Støtte-kontaktpersonordningen, BPA, Ledsageordning eller specialundervisning?

Særlig hjælp til psykisk syge

Boliger for psykisk syge

I Gladsaxe Kommune har vi forskellige boliger for psykist syge, Bofællesskaber, botræning og botilbud.

Boliger for psykisk syge

Skole på Tværs

Gratis kurser, som understøtter recovery-processer. For borgere med psykisk sårbarhed, pårørende, medarbejdere og frivillige.

Skole på Tværs
Psykiatri og handicap