Nybrogård

Nybrogård er et døgndækket botilbud med plads til 30 beboere med psykosociale handicap.

Nybrogård ligger naturskønt ved Bagsværd Sø og består af 29 selvstændige lejligheder med eget køkken, bad og toilet. Der er 18 toværelses lejligheder og seks etværelses lejligheder, alle med lejekontrakt. På hver af de tre etager er der fælles opholdsstue.

Vi har i alt 24 §105 pladser og fem §107 pladser.

Nybrogårds køkken tilbyder en madordning, som beboerne kan tilmelde sig. Maden serveres i spisestuen eller beboerne kan vælge at hente maden og spise i egen lejlighed.

Derudover er der seks enkeltværelser i hovedbygningen med eget bad og en fælles opholdsstue. De fire af værelserne er tilknyttet §107, og det sidste værelse benyttes af Gladsaxes Akuttilbud.

Hvad er Akuttilbuddet?

Gladsaxe Kommunes Akuttilbud har til huse på Nybrogård og tilbyder hjælp til Gladsaxe borgere i akut psykisk krise.

Akuttelefon, ring 20 35 38 31

Hvilken type botilbud er Nybrogård?

Der er ansat cirka 30 medarbejdere på Nybrogård, primært socialpædagoger og Sosu-assistenter, som alle er engageret i at støtte beboerne til et godt og meningsfuldt liv gennem målrettet rehabiliterende støtte. Håbet er, at beboerne på sigt bliver i stand til at flytte til et mindre indgribende botilbud.

Læs mere om Nybrogård på tilbudsportalen.dk

Hvem kan jeg kontakte?

Hovednummer 39 57 42 19

Leder Bente Høhrmann, benhoh@gladsaxe.dk telefon: 39 57 42 05, mobil: 30 63 01 36

Daglig leder Anette Sander Justesen, anejus@gladsaxe.dk mobil: 40 37 87 76

Boliger til psykisk syge