Vadstruphus

Vadstruphus er et botilbud for 6 beboere med psykisk-/social funktionsnedsættelse i alderen 30-65 år.

Hvad er Vadstruphus?

Vadstruphus er en gammel villa med have beliggende tæt ved Bagsværd S-station, busser, Bagsværd Sø og motorvej. Hver beboer har egen mindre 1-værelses lejlighed med et lille køkken og toilet. Der er fælles vaskeri, baderum og køkken, stue og spisestue.

Botilbuddet har to socialpædagoger tillknyttet, som yder støtte til for eksempel tøjvask, madlavning, rengøring, lægebesøg samt kontakt til kommunen.

På fællesarealerne kan man hygge sig med de andre, træne og lave forskellige andre aktiviteter. Vi tilbyder dagligt tre måltider, som vi i fællesskab arrangerer med hensyn til indkøb, tilberedning og oprydning.

Kan jeg få en bolig i Vadstruphus?

Hvis du ønsker at bo på Vadstruphus, skal du tage kontakt til social- og sundhedsforvaltningen i din egen kommune. Ledige pladser bliver fordelt efter behov. Det betyder, at det er dén borger, som kommunen vurderer, har størst behov, som bliver tilbudt den ledige plads. Derfor kan du som borger også sige nej tak til en plads, uden at det har nogen konsekvenser for, hvor hurtigt du bliver tilbudt en ny plads. 

Hvem kan jeg kontakte?

Leder: Christian Alvang Jespersen, mail chalje@gladsaxe.dk, tlf. 39 57 34 04, mob. 51 86 67 96

Vadstruphus er tilknyttet Det Psykosociale Område i Gladsaxe, der hører under Social- og Handicapafdelingen i Social- og Sundhedsforvaltningen.

Læs værdigrundlaget for Det Psykosociale Område her.

Boliger til psykisk syge