Akuttilbud til borgere i psykisk krise

Formålet er, at borgere som føler sig magtesløse, oplever livet som kaotisk, eller er overvældet af fx skilsmisse, dødsfald, stres, voldsom angst eller oplever alvorlig psykisk eller fysisk sygdom, kan få akut hjælp til at håndtere krisen. Pårørende kan også hente støtte og vejledning. Tilbuddet kræver ikke henvisning.

Borgere i Gladsaxe Kommune, som oplever en akut psykisk krise, kan henvende sig til Akuttilbuddet på Nybrogård. Det kan være borgere med stress, angst, depression, alvorlig sygdom, skilsmisse, som har en sindslidelse eller er pårørende til et menneske, der har det psykisk svært.

Borgeren kan selv henvende sig.

Akuttilbuddet

Nybrovej 321
2800 Kgs. Lyngby
Telefon 1: 2035 3831
e-mail: akuttilbuddet@gladsaxe.dk

Akuttilbuddets telefonnummer er: 20 35 38 31

Akuttelefonen er åben døgnet rundt, alle ugens dage, hele året på telefon 20353831.

Akuttilbuddet er åbent for personligt fremmøde uden forudgående aftale mandag-fredag fra kl. 9-21, og lørdag-søndag-helligdage kl. 14-21. Det er ligeledes også muligt at sende en sms eller mail, og personale kontakter borgeren hurtigst muligt.

Akuttilbuddet tilbyder:

  • Krisesamtale telefonisk og ved fremmøde – en samtale som har til formål at stabilisere den akutte krise
  • Kriseplan – en samtale hvor personale sammen med borgeren undersøger muligheder i forhold til borgerens samlede situation. Hjælp til selvhjælp. Personale og borgeren lægger en kriseplan for borgeren, og efter 5 dage kontakter personalet borgeren igen for at følge op på den lagte plan
  • Overnatning en enkel nat efter behov
  • Et trygt og rart sted at være i situationer præget af voldsom angst og uro

Akuttilbuddet i Gladsaxe arbejder med fokus på Recovery og Empowerment.

Tilbuddet er gratis.

Der er egenbetaling for kost, drikkevarer mv.

Tilbuddet omfatter ikke kørsel.

Gladsaxe Kommune

Tilbuddet omfatter ikke tolkebistand.

Særlig hjælp til psykisk syge