Støtte- og kontaktperson

Borgere med særlige sociale problemer, for eksempel ensomhed og isolation, kan få tilbud om en støtte- kontaktperson. Formålet er at opnå og bevare sociale kontakter og derved bryde ud af isolationen.

Støtte- kontaktpersonen skal hjælpe dig med et psykosocialt handicap til at kunne gøre brug af kommunens tilbud. Du modtager støtten ud fra dine ønsker, behov og præmisser.

Hvad kan jeg få støtte og vejledning til?

Nogle af de typiske områder, hvor du kan få en støtte- kontaktperson er:

  • Hjælp til at skabe kontakt til andre mennesker
  • Støtte til at skabe kontakt til væresteder (eksempelvis idrætstilbud og værksteder)
  • Hjælp og vejledning til at kontakte læge, sagsbehandler eller ansatte på sygehuse
  • Vejledning i at få hverdagen til at fungere

Kan jeg få støtte- kontaktperson?

Det vurderes individuelt, hvem der kan få tilkendt en støtte- kontaktperson, men som hovedregel:

  • Skal du have omfattende sociale og psykiske problemer
  • Skal du have behov for omsorg og hjælp til at kontakte offentlige myndigheder, læger med videre
  • Skal du leve isoleret og være ude af stand til umiddelbart at etablere kontakt med andre mennesker

Særlige sager

Hvis afgørelsen skal koordineres med andre afdelinger kan sagsbehandlingstiden i nogle situationer tage længere tid. Det kan fx være sager om Borgerstyret Personlig Assistance der skal koordineres med Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen samt Jobcenteret eller sager om socialpædagogisk støtte der skal koordineres med Jobcentret samt Rusmiddelcentret.

Hjælp os til at hjælpe

Nogle borgere med handicap er ikke selv i stand til at kontakte de sociale myndigheder for at søge hjælp. Har du lagt mærke til en person, der trænger til hjælp, så kontakt Råd og Indsats i Gladsaxe Kommune på telefon 3957 5776.

Socialpædagogisk støtte og træning