Daghjem for seniorer

Gladsaxe har fire daghjem for hjemmeboende ældre, der har brug for støtte til at bevare funktionsevnen eller for at klare tilværelsen i eget hjem længst mulig og dermed forebygge indflytning i plejebolig, samt aflaste pårørende.

Kan jeg komme i daghjem?

Du skal visiteres for at kunne komme i et daghjem og pladsen fastholdes, så længe tilbuddet er det bedst egnede.

Koster det penge at være i daghjem?

Alle daghjem er gratis, men du skal selv betale for for mad, drikke og kørsel til daghjemmet. Typisk kan du komme i daghjemmet én til to dage om ugen i dagtimerne. Daghjemmene er lukket i weekender og på helligdage.

Demens daghjem

Egeklubben er et daghjem for borgere, der har demens og som har brug for støtte til at bevare evnen til at kunne klare tilværelsen i sit eget hjem. Aktiviteterne er fysisk eller social træning, psykisk støtte, kulturelle aktiviteter mm. Egeklubben, findes på Seniorcenter Egegården. Der er dog også demenspladser på Seniorcenter Møllegården i Mølleklubben.

Psykiatrisk daghjem

Egekrogen er et daghjem for borgere med psykiske problemer, som har behov for støtte til at kunne deltage i hverdagsaktiviteter. Sammen med en kontaktperson får borgeren mulighed for at forbedre sin evne til at indgå i sociale relationer, vejledning i at leve med psykisk sygdom eller hjælp til at strukturere hverdagen. Egekrogen, findes på Seniorcenter Egegården.

Svagsyns daghjem

Svagsyns daghjemmet er for borgere med nedsat syn (+/-60 eller mindre), som har svært ved at tage vare på sig selv og som vil have gavn af overskuelige og faste rammer med tæt kontakt til personalet. I daghjemmet arbejdes med mobilisering og træning af sociale og daglige funktioner. daghjemmet findes på Seniorcenter Egegården.

Geriatrisk daghjem

Mølleklubben er et daghjem for borgere med svært fysisk handicap eller kronisk sygdom. Det er for borgere som har brug for støtte til at vedligeholde og forbedre sit funktionsniveau på en måde som ikke kan tilbydes i eget hjem eller i et træningscenter. Der arbejdes med fysisk eller social træning, psykisk støtte, kulturelle aktiviteter mm. Mølleklubben, findes på Seniorcenter Møllegården.

Aktivitet og samvær for seniorer